Gdzie jest Jennifer? '08

Relacja ze spotkania: Czy można zacząć wszystko od nowa?

Była to dyskusja na temat sposobów pracy z młodzieżą, która ma za sobą trudną przeszłość oraz próba porównania systemu resocjalizacji w Polsce z systemem brytyjskim - na podstawie powieści Anne Cassidy „Gdzie jest Jennifer?” opublikowanej przez Wydawnictwo STENTOR.

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Łukasz Ługowski, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”. Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych

Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!