DOKUMENTY

rok szkolny 2018/2019

Szkoła

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykaz aktów prawnych dla MOW i MOS
Niektóre akty umieszczone w poniższych wykazach zostały już uchylone! bum

Internetowym Systemie Aktów Prawnych

Serwis intrenetowy „KĄTa”

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!