SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Informacja dla wszystkich zainteresowanych - którzy nie są podopiecznymi „KĄTa”

Zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do korzystania z pomocy Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

  • Kontakt mailowy:
  • Kontakt telefoniczny: (22) 8125811, 518 725 251

Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.

Punkty działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. zgodnie z Programem Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dwunastu miejscach w Warszawie specjaliści – praktycy czekają na nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów, kuratorów sądowych, mających kontakt z osobami: niedostosowanymi społecznie, z trudnościami w zachowaniu, dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi niepełnosprawnościami.

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

SPK mieszczą się w wybranych ośrodkach socjoterapii i zespołach szkół specjalnych. Każdy punkt specjalizuje się w określonej tematyce pomocy.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z koordynatorem punktu. Więcej szczegółów po kliknięciu w poniższe link:

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „KĄT”.

Siedzibą punktu konsultacyjnego w naszym ośrodku jest pokój nr 7 (kierunek: wejście główne - pokój obok Reedukacji lub pytać Pana portiera).

Ważne strony:

Idea pomysłu:

Idea pomysłu wywodzi się z „KĄTa”; autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

  • Kontakt mailowy:
  • Kontakt telefoniczny: (22) 8125811, 518 725 251

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!