SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Informacja dla wszystkich zainteresowanych - również tych którzy nie są podopiecznymi „KĄTa”.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do korzystania z pomocy Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

Kontakt mailowy:

Od dnia 1 września br. zostają uruchomione Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK). Wszystko wydarza się zgodnie z polityką profilaktyki edukacyjnej Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy.

Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.

SPK powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dziesięciu miejscach w Warszawie specjaliści – praktycy czekają na nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów, kuratorów sądowych, mających kontakt z osobami: niedostosowanymi społecznie, z trudnościami w zachowaniu, dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi niepełnosprawnościami.

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

SPK mieszczą się w wybranych ośrodkach socjoterapii i zespołach szkół specjalnych. Każdy punkt specjalizuje się w określonej tematyce pomocy.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z koordynatorem punktu. Więcej szczegółów po kliknięciu w poniższe banery:

Skan ulotki informacyjnej w formacie .jpg - zawiera informacje dostępne bezpośrednio na stronie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych Skan ulotki informacyjnej w formacie .jpg - zawiera informacje dostępne bezpośrednio na stronie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „KĄT”.

Siedzibą punktu konsultacyjnego w naszym ośrodku jest pokój nr 7 (kierunek: wejście główne - pokój obok Reedukacji lub pytać Pana portiera).

Ważne strony:

Idea pomysłu:

Idea pomysłu wywodzi się z „KĄTa”; autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

  • Kontakt mailowy:
  • Kontakt telefoniczny: (22) 8125811, 518 725 251

Oryginały plakatów informacyjnych:

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!