SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

SPK „KĄT”

Nasi specjaliści oraz obszar udzielanych konsultacji na rok szkolny 2018/2019

Obszar udzielanych konsultacji

 • Diagnoza problemów wychowawczych;
 • Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży;
 • Pomoc nauczycielom matematyki, języka polskiego i innym w wypracowaniu narzędzi do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dyskalkulia, dysleksja, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania);
 • Mediacje w sytuacjach trudnych dla nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców;
 • Zaburzenia funkcjonowania związane z różnego typu uzależnieniami;
 • Postępowanie z uczniem nadpobudliwym, Zespołem Aspergera, ADHD.

Nasi specjaliści

 • Domnika Ambroziewicz-Wnuk, - psycholog, politolog i trener z zakresu pracy z ofiarami handlu ludźmi oraz komercyjnych nadużyć seksualnych. Od wielu lat pracuje zarówno z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym jak i ich rodzinami. Zajmuje się również uczniami borykającymi się z problemem choroby zarówno somatycznej jak i psychicznej. Przez wiele lat związana z Fundacją La Strada w obszarze interwencji na rzecz niepełnoletnich dotkniętych problemem prostytucji i handlu ludźmi.
   
 • Barbara Żak, pedagog, socjoterapeutka. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością ruchową oraz ich rodzinami. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.
   
 • Katarzyna Kołodziejczyk, psycholog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta. Posiada doświadczenie w diagnozie potrzeb edukacyjnych i trudności wychowawczych. Pomaga w wypracowaniu metod i narzędzi do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.
   
 • Agnieszka (Mewa) Górska, pedagog, socjoterapeutaka, doradca w dziedzinie HIV/AIDS, słuchaczka PSPP w dziedzinie seksuologii. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Nie boi się niekonwencjonalnych metod i trudnych tematów.

Autor projektu:

Autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

 • Kontakt mailowy:
 • Kontakt telefoniczny: (22) 8125811, 518 725 251

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!