SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

SPK w Warszawie

Wykaz punktów znajdujących się na terenie Warszawy

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” Mokotów
  ul. Gintrowskiego 36 (Rzymowskiego 36)
  tel. 22 647 01 16
  e-mail:
   
  • trudności wychowawcze i szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychofizycznym
  • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  • pomoc i wsparcie dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą
    
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”
  Wawer (ul. Zorzy 17)
  tel. 22 812 58 11
  e-mail:
   
  • diagnoza problemów wychowawczych i szkolnych
  • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  • poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego
  • poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną
  • wsparcie i pomoc dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą
    
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4
  Bielany (ul. Reymonta 16)
  tel. 22 834 86 84
  e-mail:
   
  • trudności wychowawcze, problemy szkolne, zaburzenia zachowania
  • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  • doradztwo zawodowe
  • problemy rodzinne
    
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
  Praga Południe (ul. Osowska 81)
  tel. 22 516 98 25
  e-mail:
   
  • dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, przejawiająca problemy wychowawcze
  • problemy z nauką
  • problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
    
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 38
  Praga Północ (ul. Namysłowska 10)
  tel. 22 619 72 34 wew.26
  e-mail:
   
  • praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wadą słuchu
  • problemy szkolne, wychowawcze, emocjonalne
  • pomoc w wyborze szkoły, doradztwo zawodowe
    
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Śródmieście
  (ul. Elektoralna 12/14)
  tel. 22 620 57 72
  e-mail:
   
  • edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • praca nad zachowaniami trudnymi
  • planowanie przyszłości dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  • poradnictwo seksualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
    
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
  WAWER (ul. Hafciarska 80/86)
  tel. 22 812 60 45
  e-mail:
   
  • praca z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
  • alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i niemówiących
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnością
    
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 97
  Praga Północ (ul. Tarchomińska 4)
  tel. 22 619 05 05
  e-mail:
   
  • autyzm i inne wyzwania rozwojowe
  • komunikacja, zachowania trudne
  • poradnictwo seksualne
  • edukacja, życie w rodzinie
  • włączanie do grupy rówieśniczej
    
 • Szkoła Podstawowa nr 99 im. Małego Powstańca
  Targówek (ul. Bartnicza 2)
  tel. 22 811 03 06
  e-mail:
   
  • problemy szkolne i metody pracy z dziećmi i z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi na terenie domu i szkoły
  • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci oraz dobór alternatywnych metod komunikacji
    
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
  Śródmieście (ul. Koźmińska 7)
  tel. 22 629 16 10
  e-mail:
   
  • konsultacje w zakresie metod nauczania dzieci z dysfunkcją wzroku, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i tyflotechnicznej.
    
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
  Wola (ul. Łucka 17/23)
  tel. 22 620 62 85 wew. 222
  e-mail:
   
  • diagnoza problemów szkolnych i wychowawczych wynikających z wady słuchu
  • konsultacje psychologiczne dla rodzin, w których występuje problem uszkodzenia słuchu (dzieci lub rodziców)
  • problemy rodzinne i doradztwo zawodowe

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!