SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Zaproszenie do SPK

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje specjalistyczne do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

Od września 2010 roku jest możliwość umówienia się w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym na spotkanie ze specjalistami pracującymi w Ośrodku.

Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

 • Kontakt mailowy:
 • Kontakt telefoniczny: (22) 8125811, 518 725 251

Zapraszamy:

 • nauczycieli, którzy chcieliby „wypracować” narzędzia do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • nauczycieli, którzy chcą się dowiedzieć jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności;
 • rodziców uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub edukacyjne, zaniepokojonych zachowaniem czy „innością” swojego dziecka;
 • rodziców uczniów, borykających się z problemem wagarowania swoich dzieci;
 • rodziców uczniów, którzy w wieku nauczania początkowego mieli zdiagnozowaną dysleksję a teraz „nie lubią” szkoły;
 • pedagogów, którzy chcieliby skonsultować postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze w swojej szkole;
 • psychologów, którzy chcieliby wspólnie omówić terapeutyczne przypadki podopiecznych;
 • uczniów, którzy chcieliby porozmawiać o ważnych sprawach;
 • uczniów, którzy chcą zadać pytania dotyczące swojej seksualności;
 • wszystkich, którzy borykają się z problemem wychowawczym, uzależnienia, przemocy oraz sytuacjami w życiu powodującymi niepokój czy bezradność;
 • kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji „pomocowych”, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych.

W ramach konsultacji można również poznać funkcjonowanie ośrodka, zwiedzić miejsce, zapoznać się z ideą oraz metodami pracy.

Autor projektu:

Autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!