STRAJK 27 maja 2008 roku

   »»»    ZNP: 27 maja strajk szkół i przedszkoli

STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Bądźmy solidarni a będziemy skuteczni

Żądamy:

 • Radykalnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • Utrzymania praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela,
 • Utrzymanie prawa do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek.

CZEKAMY NA RZECZYWISTY DIALOG RZĄDU
ZE ŚRODOWISKIEM OŚWIATOWYM!

27 MAJA 2008 ROKU

Wręczamy Rządowi „żółtą kartkę”!

Dlaczego strajk?

LIKWIDACJA KARTY NAUCZYCIELA:
TRACISZ STATUS URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO:

 • Państwo nie gwarantuje wysokości twoich zarobków,
 • Tracisz prawo do trzynastej pensji i osłon socjalnych,
 • Tracisz prawo do urlopu zdrowotnego i wcześniejszej emerytury,
 • Tracisz ustawowe gwarancje zatrudnienia
  (warunki pracy, płacy, tryb zatrudnienia, zawierania i rozwiązywania umów) → awans zawodowy

PRZEJĘCIE SZKÓŁ PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE:

 • Swoboda w likwidowaniu szkół → zagrożenie dla szkół małych i drogich (np. „KĄT”),
 • Dowolność samorządów w ustalaniu środków finansowych na prowadzenie szkół,
 • Wprowadzenie bonu oświatowego - efekty finansowe podobne jak w służbie zdrowia po wprowadzeniu kontraktów NFZ,
 • Nadzór pedagogiczny (zgodnie z projektem) przechodzi do samorządów lokalnych,
 • Brak wpływu na koncepcję programową szkoły.

PODNIESIENIE PENSUM → BEZROBOCIE

:: Archiwum - ZNP „KĄT” ::   Archiwum ::..

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!