DENDRYMERY

drzewiaste cząsteczki XXI wieku

Mamy zaszczyt przedstawić pracę Anny Lukrecji Szczepanik na temat dendrymerów - niezwykłych, regularnych cząsteczek, które znalazły i znajdują wciąż nowe zastosowania, głównie w medycynie.

Ania została stypendystką Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych a praca wieńczy jej udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania z prezentacją:

Anna Lukrecja Szczepanik: DENDRYMERY. Drzewiaste cząsteczki XXI wieku Pliki w formacie pdf

Anna Lukrecja Szczepanik: DENDRYMERY. Drzewiaste cząsteczki XXI wieku

Skąd pomysł?

Został zaczerpniety z Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Na stronie projektu czytamy:

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego.

Celem szczegółowym projektu, jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

I dalej:

W obecnie trwającej, trzeciej edycji programu przyznano 500 stypendiów.

Ania znalazła się w wąskiej grupie wyjątkowo uzdolnionych (wiedzieliśmy o tym od zawsze :) co potwierdziła swoją prezentacją.

Wsparciem i opieką merytoryczną w trakcie trwania projektu służyła Iwona Wilk - nauczycielka chemii.

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!