Zakładamy fundację

  1. Jest 17 listopada 2012 roku. Nadal jesteśmy w trakcie prac nad statutem. Szereg nieoczekiwanych bieżących spraw spowolnił nieco działalność około fundacyjną.
     
  2. W związku z powstawaniem fundacji, której działania dedykowane będą pracy na rzecz wychowanków „KĄTa” mamy prośbę dla wszystkich ludzi związanych obecnie i dawniej (choć nie tylko) z naszym ośrodkiem. Jaką? Prosimy o finansowe wsparcie w celu zgromadzenia środków na działalność statutową. Więcej  »»
     
  3. Po drugim spotkaniu z czwartku 6 września br. zabieramy się za konstruowanie statutu. Część osób z naszej ekipy inicjacyjnej musiało się nieźle nabiegać i podzwonić by zdobyć potrzebne nam na tym etapie informacje. Teraz formułujemy cele, sprawdzamy też ramy prawne i ograniczenia z nich wynikające dla naszej działalności.
     
  4. Na razie jesteśmy po pierwszym spotkaniu bardzo wstępnie organizacyjnym, które odbyło się w dniu 2 września br.

Fundacja w trakcie...

Więcej na temat pomysłu niebawem…


Wszystkich zainteresowanych tworzeniem fundacji i wejściem w poczet jej członków zapraszamy w poniedziałek, dnia

3 września 2012 roku

na godz. 1330

Spotykamy się pokoju Darii (między sekretariatem Pani Marii a pokojem nauczycielskim :)

bum bum bum bum

Zaistnienie fundacji otwiera nam nowe ścieżki działań i możliwość pozyskiwania na nie środków!

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!