JĄDROWY AWANS ZAWODOWY

czyli jak kontraktowy przekształca się w mianowanego

rok szkolny 2014/2015

Dokumenty związane z rozpoczęciem awansu:

Działania na rzecz szkoły:

Udział w imprezach szkolnych:

Udział w imprezach pozaszkolnych:

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Udział dnia 25 września 2014 r. w szkoleniowej radzie pedagogicznej z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Poniżej dokumenty potwierdzające uczestnictwo:
  1. Skan z zaświadczenia o odbytym szkoleniu
  2. Skan z zaświadczenia o odbytym szkoleniu - zakres szkolenia
 • DECYZJĄ nr 13, Kierownika studiów podyplomowych pt.: „Informatyka” w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej, prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w Instytucie Informatyki z dnia 1 października 2014 r., zostałem przyjęty na studia podyplomowe z przedmiotu. Potwierdzają to poniższe dokumenty:
  1. Skan z decyzji przyjęcia na studia - w przygotowaniu,
  2. Skan z indeksu uczestnika studiów - w przygotowaniu.
 • Udział dnia 7 lutego 2015 r. w warsztatach dla nauczycieli „Napięcie rośnie! Oko w oko z oscyloskopem” stanowiących część działania „Nauczyciel - Odkrywcą” przeprowadzonych w CENTRUM NAUKI KOPERNIK. Poniżej dokument potwierdzający uczestnictwo:
  1. Skan z zaświadczenia o odbytym szkoleniu

Technologia informacyjna na użytek ośrodka:

Dokonaj wyboru strony :)

| 14/15 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!