MATURA: rok szkolny 2008/2009

...::: MATURA :::... :::...

Drodzy Maturzyści

Ważne:
#  Na egzamin musicie przyjść na godzinę 8:30 (o 9:00 siedzicie w ławkach i macie rozdane prace - na to potrzeba czasu).
#  Na egzamin przynosicie nośnik z numerem PESEL.
#  Na egzamin przynosicie czarny długopis bądź pióro.
#  Na egzaminie obowiązuje absolutny zakaz telefonów komórkowych.

   »»»   
Harmonogram egzaminów maturalnych w 2009 roku

   »»»   
Lista osób powołanych do zespołów nadzorujących w 2009 roku
Pliki w formacie pdf
AKTUALNE
   »»»   
Harmonogram egzaminów maturalnych ustnych w 2009 roku
Pliki w formacie pdf
AKTUALNE

...::: ARKUSZE i ODPOWIEDZI :::... :::...

Pozwoliliśmy sobie pobrać z GazetyEdukacja.pl arkusz egzaminacyjny oraz przykładowe odpowiedzi maturalne z języka polskiego.
   »»»    Matura - język polski - arkusz poziom podstawowy Pliki w formacie pdf
   »»»    Matura - język polski - arkusz poziom rozszerzony Pliki w formacie pdf

Częściowe rozwiązania (do wypracowania) poziom podstawowy i rozszerzony:
   »»»    ROZWIĄZANIA - język polski - poziom podstawowy Pliki w formacie pdf
   »»»    ROZWIĄZANIA - język polski - poziom rozszerzony Pliki w formacie pdf

Rozwiązania i arkusze maturalne z języka angielskiego:
   »»»    Arkusze i rozwiązania z języka angielskiego

Rozwiązania i arkusze maturalne z WOS-u i języka włoskiego:
   »»»    WOS i język włoski

Rozwiązania i arkusze maturalne z języka niemieckiego:
   »»»    Język niemiecki

Rozwiązania i arkusze maturalne z geografii:
   »»»    Geografia

Rozwiązania i arkusze maturalne z biologii:
   »»»    Biologia

Rozwiązania i arkusze maturalne z historii:
   »»»    Historia

Rozwiązania i arkusze maturalne z matematyki:
   »»»    Matematyka

Rozwiązania i arkusze maturalne z fizyki i astronomii oraz historii sztuki:
   »»»    Fizyki i astronomia oraz historia sztuki

Rozwiązania i arkusze maturalne z chemii i historii muzyki:
   »»»    Chemia oraz historia muzyki

Rozwiązania i arkusze maturalne z filozofii, informatyki i języków rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego a także mniejszości narodowych:
   »»»    Filozofia, informatyka oraz języki rosyjski, francuski…

...::: POZOSTAŁE informacje MATURALNE :::... :::...

Ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
„Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 Pliki w formacie pdf i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102 Pliki w formacie pdf).”

Poniżej zamieszczamy linki do najważniejszych informacji znajdujących się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

   »»»   
Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym i poprawkowym w 2009 roku

   »»»   
Standardy wymagań egzaminacyjnych
Pliki w formacie pdf
   »»»   
Informatory i aneksy

   »»»   
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2008/2009

   »»»   
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2009 roku
13 marca 2009 r.
   »»»   
Komunikaty maturalne


Podajemy również wejścia do zgromadzonych na stronach OKE arkuszy maturalnych dla wszystkich przedmiotów z lat wcześniejszych:

   »»»   
Rok 2008    Rok 2007    Rok 2006   


Miłej pracy

INFORMACJA DODATKOWA :::... :::...

Drodzy Tegoroczni Maturzyści

Prawdopodobnie uczelnie wymagają, poza ładnym świadectwem i pomyślnie zdanymi egzaminami wstępnymi, także KARTY SZCZEPIEŃ.
Uprzejmie Was prosimy o zainteresowanie się we własnym interesie tą sprawą.
Ponadto przypominamy zdjęciach do świadectwa.

BARDZO WAŻNE!!! :::... :::...

Uwaga Maturzyści!!!
Zarówno nam jak i Łukaszowi bardzo zależy byście wszyscy przyszli.

Znaleźliśmy się w grupie szkół, które Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wytypowała do uczestniczenia w próbnym egzaminie maturalnym z matematyki

Egzamin przewidziany jest na czwartek 19 marca br. na godzinę 10:00.
Koniecznie bądźcie najpóźniej na 09:45.


Udział w nim nie jest zaszczytem, nie jest też ujmą. Po prostu padło. Nie przejmujcie się wynikami jakie uzyskacie - na pewno nie obniżą Wam oceny.
Przejmujcie się tym byście wszyscy dotarli na czas. Prosimy :)

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY :::... :::...

Uwaga Maturzyści

Próbne prezentacje maturalne!
Dawne klasy Liny w piątek 13 marca od 09:20.
Dawna klasa Darii w czwartek 12 marca od 11:00.


Zalecane przyniesienie bibliografii i próbnego konspektu.
PS Egzamin w sali 206 (u Marka).

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY :::... :::...

Uwaga Maturzyści

W dniach 9, 12, 13 oraz 14 stycznia 2009 roku odbędą się próbne matury z j.polskiego, j.obcego, i wybranego przedmiotu.
J.polski rozszerzony dla chętnych 14 stycznia.

Na egzaminy przychodzicie najpóźniej na godz. 08:45!!!

Życzymy powodzenia!!!!
Dyrekcja

Poniżej umieszczamy wejście do rozpiski konkretnych terminów, przedmiotów i przydzielonych komisji na próbnych maturach:

   »»»   
Komisje na próbną maturę
Pliki w formacie pdf

Na stronach GazetyEdukacyjnej.pl są dostępne arkusze oraz odpowiedzi z próbnych egzaminów maturalnych.
Zapraszamy:
   »»»   
Probna matura 2009

Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19| 17/18| 16/17| 15/16|

| 14/15| 13/14| 12/13| 11/12| 10/11| 09/10| 08/09| 07/08|

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!