PLAN ZAJĘĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II semestr 2008/2009

UWAGA!!!
Z przyczyn losowych plany zajęć mogą ulegać zmianom.
Ostatnia aktualizacja (do środy) z dnia: 01.06.2009 z godz. 18:37

Ważne informacje sesja komisy więcej  »»

Wybierz klasę:

Kl IMJ    Kl IJ    Kl IMG    Kl IMP    Kl IIBW    Kl IIMA    Kl IIMO

WOS/WOK/HIST/MAT/J.POL       BIOL/CHEM/GEOGR/J.POL

MAT/FIZ/J.POL

Klasa IMJ

IMJponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.polski PP   historia j.polski
10.15
11.00
j.polski biologia chemia fizyka j.polski
11.10
11.55
j.ang I/j.ang II WOS g.wych ZS wychowawca
12.05
12.50
WF chemia geografia ZS etyka
13.10
13.55
historia matematyka matematyka WOK fizyka
14.10
14.55
j.ang I/j.ang II informatyka WF matematyka  
15.00
15.45
j.ang I/j.ang II   j.niem/j.ros/
j.franc
chemia  
15.50
16.35
PO   j.niem/j.ros/
j.franc
religia  

Klasa IJ

IJponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
ZS chemia WOS informatyka fizyka
10.15
11.00
ZS etyka j.polski historia PP
11.10
11.55
j.ang I/j.ang II matematyka
???
j.polski WOK PO
12.05
12.50
j.polski WF matematyka matematyka wychowawca
13.10
13.55
j.polski geografia fizyka chemia myk
14.10
14.55
j.ang I/j.ang II   g.wych WF  
15.00
15.45
j.ang I/j.ang II   j.niem/j.ros/
j.franc
WF  
15.50
16.35
historia   j.niem/j.ros/
j.franc
religia  

Klasa IMG

IMGponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
    g.wych    
10.15
11.00
j.ang I/j.ang II j.ang I/j.ang II historia WOK WF
11.10
11.55
chemia PO matematyka matematyka j.polski
12.05
12.50
ZS PP WOS etyka j.polski
13.10
13.55
ZS matematyka WF historia myk
14.10
14.55
j.polski chemia informatyka myk  
15.00
15.45
j.polski geografia j.niem/j.ros/
j.franc
myk  
15.50
16.35
biologia j.ang I/j.ang II j.niem/j.ros/
j.franc
myk  

Klasa IMP

IMPponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
         
10.15
11.00
j.ang I/j.ang II j.ang I/j.ang II matematyka myk WF
11.10
11.55
g.wych chemia WF historia matematyka
12.05
12.50
historia informatyka j.polski matematyka Jądrowy niet
13.10
13.55
WOS PP j.polski ? j.polski
14.10
14.55
biologia geografia etyka chemia j.polski
15.00
15.45
ZS PO j.niem/j.ros/
j.franc
WOK  
15.50
16.35
ZS j.ang I/j.ang II j.niem/j.ros/
j.franc
religia  

Klasa IIBW

IIBWponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.ang I/j.ang II j.ang I/j.ang II     WF
10.15
11.00
chemia PO WF j.polski filozofia
11.10
11.55
matematyka j.niem/j.ros/
j.franc
informatyka j.polski matematyka
12.05
12.50
ZS historia PP WOK ZS
13.10
13.55
ZS etyka j.niem/j.ros/
j.franc
biologia ZS
14.10
14.55
g.wych matematyka WOS WF fizyka
15.00
15.45
j.polski biologia fizyka myk religia
15.50
16.35
j.ang I/j.ang II chemia geografia    

Klasa IIMA

IIMAponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.ang I/j.ang II j.ang I/j.ang II WF   j.polski
10.15
11.00
WF g.wych geografia   j.polski
11.10
11.55
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc
filozofia myk j.polski
12.05
12.50
j.polski matematyka WF ZS fizyka
13.10
13.55
matematyka biologia j.niem/j.ros/
j.franc
ZS matematyka
14.10
14.55
chemia historia chemia WOK PO
15.00
15.45
biologia PP informatyka WOS religia
15.50
16.35
j.ang I/j.ang II etyka fizyka    

Klasa IIMO

IIMOponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.ang I/j.ang II j.ang I/j.ang II   WOK WF
10.15
11.00
ZS matematyka   informatyka matematka
11.10
11.55
ZS j.niem/j.ros/
j.franc
chemia wychowawca fizyka
12.05
12.50
matematyka biologia WF j.polski wychowawca
13.10
13.55
PP WOS j.niem/j.ros/
j.franc
j.polski etyka
14.10
14.55
j.polski PO fizyka WF filozofia
15.00
15.45
historia chemia myk g.wych religia
15.50
16.35
j.ang I/j.ang II geografia myk    

WOS/WOK/HIST/MAT(krzyś)/J.POL(lina)

Bardzo ważne informacje maturalne więcej  »»

Ostatni, pamiątkowy plan lekcji :)

WOS/WOK/
HIST/MAT/
J.POL
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08.30
09.15
------- matematyka historia historia j.polski
(FAK)
09.20
10.05
  matematyka historia historia j.polski
10.15
11.00
WF j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
  matematyka j.polski
11.10
11.55
j.angielski historia WF matematyka matematyka
12.05
12.50
  historia j.polski WOS matematyka
13.10
13.55
j.polski WOS j.polski matematyka matematyka
14.10
14.55
j.polski matematyka WF j.angielski  
15.00
15.45
historia WOK j.niem/j.ros/
j.franc
g.wych  
15.50
16.35
historia   religia WOK  

BIOL/CHEM/GEOGR/J.POL(lina)

Bardzo ważne informacje maturalne więcej  »»

Ostatni, pamiątkowy plan lekcji :)

BIOL/CHEM/
GEOGR/J.POL
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08.30
09.15
------- j.polski (FAK) ------- ------- -------
09.20
10.05
j.polski j.polski (FAK) chemia    
10.15
11.00
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
j.polski geografia  
11.10
11.55
j.angielski biologia j.polski biologia biologia
12.05
12.50
  biologia g.wych biologia biologia
13.10
13.55
WF biologia   biologia j.polski
14.10
14.55
WF biologia WF j.angielski j.polski
15.00
15.45
  chemia j.niem/j.ros/
j.franc
   
15.50
16.35
    religia    

MAT(ania)/FIZ/J.POL(daria)

Bardzo ważne informacje maturalne więcej  »»

Ostatni, pamiątkowy plan lekcji :)

MAT/FIZ/
J.POL
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.polski       j.polski
10.15
11.00
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
j.polski matematyka j.polski
11.10
11.55
j.angielski matematyka j.polski matematyka  
12.05
12.50
matematyka        
13.10
13.55
matematyka   WF    
14.10
14.55
WF   WF j.angielski  
15.00
15.45
    j.niem/j.ros/
j.franc
g.wych  
15.50
16.35
    religia    

I semestr 2008/2009

Ostatnia aktualizacja (do piątku 2009) z dnia: 14.01.2009 16:35

Sesja zaliczeniowa: ZAJRZYJ!!!

Czwartek 15 stycznia 2009

Od godziny 09:20 do 12:00 - ostatnie chwile sesji dla licealistów.
Od 13:00 RADA SEMESTRALNA GIMNAZJUM.

Piatek 16 stycznia 2009

Godz. 09:20 nauczyciele przygotowują i uzupełniają dokumenty dotyczące klasyfikacji semestralnej klas licealnych.
Od 12:00 RADA SEMESTRALNA LICEUM.

         !!UWAGA!!

Z różnych losowych przyczyn plany zajęć mogą ulegać zmianom. Należy je śledzić na tablicy ogłoszeń obok pokoju Łukasza. Tłumaczenie, że inny plan był na stronie szkoły nie będzie brane pod uwagę.

Wybierz klasę:

Klasa IMJ    Klasa IJ    Klasa IMG    Klasa IMP    Klasa IIBW    Klasa IIMA

Klasa IIMO    Klasa IIIK    Klasa IIIB    Klasa IIIS

Klasa IMJ

IMJponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
historia   j.polski historia fizyka
10.15
11.00
matematyka   j.polski geografia WF
11.10
11.55
WF g.wych fizyka chemia biologia
12.05
12.50
j.polski informatyka matematyka ZS etyka
13.10
13.55
j.polski chemia WF ZS PO
14.10
14.55
j.ang I/j.ang II WOS PP j.ang I/j.ang II WOK
15.00
15.45
j.ang I/j.ang II j.niem/j.ros/
j.franc
j.niem/j.ros/
j.franc
myk
religia
geografia
15.50
16.35
  matematyka      

Klasa IJ

IJponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
    matematyka j.polski etyka
10.15
11.00
biologia   fizyka j.polski WF
11.10
11.55
WF matematyka j.polski historia geografia
12.05
12.50
ZS chemia j.polski PO g.wych
13.10
13.55
ZS PP WF w.lider
matematyka
fizyka
14.10
14.55
j.ang I/j.ang IIgeografia chemia j.ang I/j.ang II religia
15.00
15.45
j.ang I/j.ang IIj.niem/j.ros/
j.franc
j.niem/j.ros/
j.franc
myk
WOS
 
15.50
16.35
historia WOK   myk
informatyka
 

Klasa IMG

IMGponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
PP fizyka WF g.wych WF
10.15
11.00
j.ang I/j.ang II matematyka WF informatyka matematyka
11.10
11.55
j.ang I/j.ang II historia ZS WOK PO
12.05
12.50
historia j.ang I/j.ang II ZS geografia matematyka
13.10
13.55
WF WOS chemia j.polski religia
14.10
14.55
j.polski chemia fizyka j.polski  
15.00
15.45
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc
j.niem/j.ros/
j.franc
myk
biologia
 
15.50
16.35
  etyka   myk
geografia
 

Klasa IMP

IMPponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
  matematyka   WF  
10.15
11.00
j.ang I/j.ang IIhistoria WF matematyka WOK
11.10
11.55
j.ang I/j.ang IIPO PP historia ZS
12.05
12.50
informatyka j.ang I/j.ang II geografia g.wych ZS
13.10
13.55
chemia biologia j.polski myk
WOS
j.polski
14.10
14.55
WF fizyka j.polski myk
chemia
j.polski
15.00
15.45
  j.niem/j.ros/
j.franc
j.niem/j.ros/
j.franc
myk
geografia
matematyka
15.50
16.35
  religia fizyka   etyka

Klasa IIBW

IIBWponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
  g.wych chemia geografia  
10.15
11.00
j.polski matematyka j.niem/j.ros/
j.franc
etyka biologia
11.10
11.55
j.polski j.ang I/j.ang II geografia WF
j.polski
filozofia
12.05
12.50
j.ang I/j.ang II WOK WF PP
j.polski
fizyka
13.10
13.55
matematyka j.niem/j.ros/
j.franc
informatyka myk
j.polski
matematyka
14.10
14.55
PO biologia historia myk
WF
ZS
15.00
15.45
WF WOS fizyka myk
j.ang I/j.ang II
ZS
15.50
16.35
  chemia religia myk
PP
 

Klasa IIMA

IIMAponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
biologia   historia WF WF
10.15
11.00
matematyka   j.niem/j.ros/
j.franc
WOS fizyka
11.10
11.55
chemia j.ang I/j.ang II informatyka geografia j.polski
12.05
12.50
j.ang I/j.ang II matematyka fizyka PP ZS
13.10
13.55
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc
etyka myk
WF
ZS
14.10
14.55
j.polski j.polski geografia myk
g.wych
biologia
15.00
15.45
WOK j.polski chemia myk
j.ang I/j.ang II
filozofia
15.50
16.35
  matematyka religia myk
PO
 

Klasa IIMO

IIMOponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.polski chemia   myk
j.polski
PO
10.15
11.00
WOS biologia j.niem/j.ros/
j.franc
myk
j.polski
matematyka
11.10
11.55
g.wych j.ang I/j.ang II chemia matematyka fizyka
12.05
12.50
j.ang I/j.ang II etyka WF filozofia WOK
13.10
13.55
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc
fizyka myk
geografia
biologia
14.10
14.55
j.polski informatyka ZS myk
WF
 
15.00
15.45
WF matematyka ZS myk
j.ang I/j.ang II
 
15.50
16.35
PP geografia religia myk
historia
 

Klasa IIIK

IIIKponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08.30
09.15
------- ------- ------- j.polski j.polski
09.20
10.05
j.polski historia ZS g.wych j.polski
10.15
11.00
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
ZS j.polski j.polski
11.10
11.55
historia filozofia WF j.polski matematyka
12.05
12.50
WF biologia matematyka biologia  
13.10
13.55
j.angielski matematyka j.niem/j.franc j.ang/j.ros  
14.10
14.55
  religia   myk
WF
 
15.00
15.45
         
15.50
16.35
         

Klasa IIIB

IIIBponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
historia j.polski   j.polski matematyka
10.15
11.00
WF j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
historia WF ZS
11.10
11.55
j.polski j.polski matematyka biologia ZS
12.05
12.50
j.polski j.polski g.wych matematyka j.polski
13.10
13.55
j.angielski biologia j.niem/j.franc j.ang/j.ros j.polski
14.10
14.55
  religia WF myk
filozofia
 
15.00
15.45
         
15.50
16.35
         

Klasa IIIS

IIISponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
09.20
10.05
j.polski   ZS    
10.15
11.00
j.polski j.niem/j.ros/
j.franc/j.ang
ZS biologia j.polski
11.10
11.55
matematyka biologia WF j.polski j.polski
12.05
12.50
g.wych historia historia j.polski matematyka
13.10
13.55
j.angielski matematyka j.niem/j.franc j.ang/j.ros filozofia
14.10
14.55
  religia WF myk
WF
 
15.00
15.45
         
15.50
16.35
         
Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |

| 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!