TERAPIA PEDAGOGICZNA

„Reedukacja”

..:: Informacje :: ofera ::..

Techniki pracy z uczniami

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w warsztatach na temat wypracowania metod i technik pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do REEDUKACJI. Termin warsztatu zostanie ogłoszony po zebraniu się grupy.
Zespół Diagnostyczno-Reedukacyjny..:: REEDUKACJA :: Informacje :: Oferta ::..    ..:: REEDUKACJA :: Informacje :: Oferta ::..

      »»»    Bezpłatna nauka języka angielskiego
      »»»    Techniki pracy z uczniami

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Łukasz Ługowski, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”. Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych

Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!