TERAPIA PEDAGOGICZNA

„Reedukacja”

O nas, czyli jaką rolę pełnimy w MOSie „KĄT” - 2013/2014

Zespół Diagnostyczno - Reedukacyjny

Zaprasza do współpracy:

 • można u nas uzyskać pomoc przy diagnozie do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jest to niezbędny dokument dla wszystkich wychowanków MOS-u);
 • uzyskać indywidualne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne przydatne podczas dokonywania doboru testów według indywidualnej potrzeby, np. Testu Predyspozycji Zawodowych ( szczególnie polecamy uczniom klas 3 LO i Gimnazjum).

Ponadto:

 • zajmujemy się terapią pedagogiczną dla osób z dysleksją, dysgrafią oraz dysortografią;
 • zapraszamy wszystkich uczniów z dyskalkulią do udziału w specjalnym programie dla uczniów z problemami matematycznymi;
 • nasz logopeda może pomoc w różnych trudnościach z wymową, ale również chętnie popracuje nad emisją głosu i przygotowaniem prezentacji będącej częścią egzaminu z języka polskiego;
 • zapraszamy wszystkich uczniów mających problemy z koncentracja uwagi, trudnościami szkolnymi, itd. do udziału w terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback.

Poniżej w ramkach znajduje się krótki opis podejmowanych tu zagadnień wraz z wejściami na odpowiednie strony.

Jeśli w jakiejś sprawie chcesz się z nami skontaktować kliknij w:
      »»»    Kontakt z pracownikami REEDUKACJI

Zapraszamy

MOS KĄT - REEDUKACJA. MOS KĄT - REEDUKACJA.

Przedstawimy się:

 • Ela Kucińska - prowadzi terapię Tomatisa oraz kieruje Zespołem Diagnostyczno - Reedukacyjnym;
 • Agnieszka „Mewa” Górska - instruktor terapii Biofeedback, opieka pedagogiczna ośrodka, edukator seksualny;
 • Ewa Dymecka - terapeuta pedagogiczny, badanie potrzeb edukacyjnych(testy, diagnoza…), badanie predyspozycji zawodowych;
 • Kasia Wasiłowska - terapeuta pedagogiczny, wyrównywanie braków, matematycznych i nie tylko;
 • Małgosia Sieradzka - pomaga w nauce angielskiego osobom ze specyficznymi trudnościami;
 • Kasia Kołodziejczyk - terapeuta pedagogiczny, bada potrzeby edukacyjne (testy, diagnoza…);
 • Basia Żak - instruktor Biofeedbak, udziela pomocy przy konstruowaniu programów postępowania z uczniami nadpobudliwymi (nauczycielom, wychowawcom);
 • Kasia Woś - zajmuje się uczniami z problemami w uczeniu się matematyki;
 • Beata Żak-Murawska - terapeuta pedagogiczny;
 • Aneta Gajewska-Zapiec - logopeda oraz osoba, która pomoże w zaległościach z języka polskiego, przygotuje do prezentacji, popracuje nad emisją głosu.


DYSKALKULIA:

Program terapeutyczny dla dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym z dyskalkulią - na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

 1. Wejścia do rozdziałów/fragmentów obszerniejszej pracy Elżbiety Kucińskiej:

Praca została napisana pod pod kierunkiem dr Ewy Matczak.

REWALIDACJA:

Staramy się naszą wiedzę i możliwości wykorzystać wychodząc naprzeciw młodym rodzicom, wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

 1. Zostały zorganizowane spotkania dla młodych rodziców. Krótka charakterystyka programu znajduje się pod poniższym wejściem:
 2. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zaczął działać bank ubrań i rzeczy dla dzieci i ich matek:
BIOFEEDBACK

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

 1. Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:
TOMATIS:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

 1. Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:
MATEMATYKA: PRZELICZANIE JEDNOSTEK MIAR

Kompleks zajęć dotyczący przeliczania jednostek miar docelowo ma składać się z czterech odrębnych części, które będą/są jednak nierozerwalnie połączone ze sobą tematycznie w takiej sekwencji, że wiedza wyłożona na zajęciach poprzednich jest niezbędną podstawą do przeprowadzenia następnych.

 1. Poniżej znajdują się wejścia do już opracowanych tematów (cały materiał jest umieszczony na odpowiednich stronach w podziale MATEMATYKA działu Przedmioty Szkolne:
 2. Zajęcia nr 1 »» Temat:
 3. Zajęcia nr 2 »» Temat:
 4. Zajęcia nr 3 »» Temat w trakcie przygotowania:
 5. Zajęcia nr 4 »» Temat w trakcie przygotowania:

Kompleks zajęć przygotowany został przez Krzyśka Pilawskiego.
Powoli, acz systematycznie opracowania te będą pojawiać się na odpowiednich stronach poddziału MATEMATYKA zawartego w dziale Przedmioty Szkolne. Wejście będzie również tutaj w dziale REEDUKACJA.

Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18 | 14/15 | 13/14 | 07/13 |

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!