EWIDENCJE, REJESTRY I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

EWIDENCJE I REJESTRY

Szkła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

 • Księga uczniów - sekretariat;
 • Ewidencja legitymacji szkolnych - sekretariat;
 • Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek - administracja;
 • Księga Uchwał Rady Pedagogicznej - sekretariat;
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły - administracja;
 • Ewidencja wydanych świadectw - administracja;
 • Rejestr pracowników - administracja;
 • Księgi inwentarzowe - administracja.

Osoba starająca się o wgląd do ewidencji i rejestrów powinna złożyć w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły.

Dyrektor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 1. Nazwa obiektu:
  • Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
 2. Właściciel obiektu:
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Funkcja obiektu:
  • Placówka dydaktyczno-wychowawcza: szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna.
 4. Ogólne parametry liczbowe (załącznik 1)
  • Powierzchnia:
   • powierzchnia działki: 0,7848 ha
   • powierzchnia zabudowy: 1040,00 m2
   • powierzchnia użytkowa: 2487,00 m2
   • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 193,58 m2
   • kubatura budynku: 12400,00 m3
  • Liczba kondygnacji:
   • nad ziemią: 3 (parter + 2 piętra)
   • pod ziemią: 1 (piwnica)
  • Pomieszczenia:
   • ilość mieszkań (lokatorzy): 5 (lokal nr 1 i 2 połączone - zajmuje 1 lokator)
   • ilość lokali użytkowych (łącznie z mieszkalnymi): 86
Dokonaj wyboru strony :)

| 12/13 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!