MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2

"KĄT"

LXXXV Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum nr 138

Kliknij w obrazek

MOS KĄT      MOS KĄT      HOSTEL      MOS KĄT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "KĄT" (a w nim działające LXXXV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 138) istnieje od 1992 roku i jest przeznaczony dla młodzieży sprawnej intelektualnie, rokującej nadzieję na ukończenie gimnazjum, liceum i ewentualnie skuteczne podjęcie studiów wyższych.Młodzieży nie mieszczącej się jednak - ze względów emocjonalnych - w standardowych, masowych szkołach średnich. Większość naszych wychowanków to młodzi ludzie wyróżniający się nadmierną, nie tolerowaną we wspomnianych szkołach pobudliwością, choć zdarzają się także podopieczni wycofani, u których kontakt z tradycyjnym systemem oświatowym spowodował fobię szkolną lub podobne - głębsze bądź płytsze - urazy o podłożu psychologicznym. Nie unikamy także pracy z młodzieżą zagrożoną alkoholizmem, narkomanią (choć nie z czynnymi narkomanami, tych odsyłamy do wyspecjalizowanych placówek), z młodzieżą należącą do różnych subkultur (za wyjątkiem agresywnymi skrajnymi narodowcami-skinami oraz gangstersko-złodziejskimi dresowcami), mającą kłopoty z identyfikacją własnej płci, z niepełnoletnimi matkami...  

MOS KĄT MOS KĄT Nasi wychowankowie wywodzą się z różnych środowisk. Z rzadka zdarza się, że ich rodzice to elita intelektualna, a nawet polityczna (choć nie finansowa). Częściej należą do tak zwanej sfery budżetowej. Najczęściej jednak podopieczni pochodzą z patologicznych, zaniedbanych, wielodzietnych i rozbitych rodzin bez stałych dochodów.

W szkole uczy się w dziesięciu oddziałach (klasach) około 250 uczniów. Oddziały te nie są liczne (teoretycznie 12-17 osób). Każdą z klas prowadzi obok tradycyjnego wychowawcy-nauczyciela drugi opiekun, nie uczący żadnego przedmiotu socjoterapeuta-resocjalizator, mający za zadanie pracę indywidualną z każdym ze swoich podopiecznych, często wykraczającą poza mury placówki: w rodzinie, w środowisku... 

MOS KĄT      MOS KĄT      MOS KĄT      MOS KĄT

Poza zajęciami dydaktycznymi "Kąt" oferuje sporo - obowiązkowych (dwa zajęcia w tygodniu) i fakultatywnych - zajęć pozalekcyjnych, z których może korzystać także młodzież spoza ośrodka:

 • dyskusyjny klub filmowy, z braku innych możliwości pod tą nazwą kryje się dyskusyjny klub wideo;
 • edukacja seksualna i profilaktyka AIDS: nasi wychowawcy są na tyle fachowi i znani w środowisku, że zapraszani są do prowadzenia tego typu zajęć także poza ośrodkiem;
 • klub hazardzisty, nauka gry i gra w brydża, szachy, warcaby...;
 • konstrukcje i malowanie, czyli zajęcia twórcze rozwijające umiejętności plastyczne i happenerskie, działania prawie każdorazowo kończą się mini ekspozycją lub happeningiem;
 • warsztaty dziennikarskie, na których powstaje gazeta szkolna, organ służący prezentowaniu i rozwijaniu własnej twórczości, udrożnianiu kanałów przepływu informacji między uczniami "Kąta";
 • zajęcia fotograficzne, na których młodzież uczy się fotografowania począwszy od nastawiania ostrości w aparacie, przez samodzielne wywoływanie zdjęć aż do fotografii artystycznej;
 • zajęcia muzyczne: ważkość takich zajęć dla współczesnej młodzieży nie wymaga komentarza;
 • zajęcia plastyczne, młodzież korzystająca z oferty "Kąta" na ogół interesuje się tą dziedziną, a także bardzo często wykazuje spore uzdolnienia w tym kierunku;
 • zdrowe życie, czyli zajęcia, na których wypracowuje się zasady prawidłowego psychicznego i fizycznego funkcjonowania we współczesnym świecie, przede wszystkim propagują kuchnię wegetariańską, nauczają zasad współpracy w grupie przez wspólne przygotowywanie posiłków, przy okazji propaguje się profilaktykę uzależnień, a także profilaktykę HIV i AIDS.
!!Kontakt - MOS "Kąt" - Zapraszamy!!

Można nawiązać z Nami kontakt wysyłając e-maila:

MOS KĄT      MOS KĄT      MOS KĄT      MOS KĄT

Informacja o Liceum i Gimnazjum

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 "Kąt" działa LXXXV Liceum Ogólnokształcące.

Jest ono przeznaczone dla uczniów zdolnych (co najmniej w normie intelektualnej), którzy mają, ze względów emocjonalnych kłopoty w standardowych szkołach. Te kłopoty to na przykład wycofanie i lęk przed szkołą, ale także i nadmierna pobudliwość.

W Liceum można kontynuować naukę rozpoczętą w gimnazjum, aż do uwieńczenia jej egzaminem dojrzałości.

Nabór do Liceum odbywa się według następującej procedury:

 1. Konsultacja z psychologiem (Arturem Lutarewiczem) w siedzibie ośrodka i szkoły,
 2. Rozmowa z dyrektorem ośrodka i dyrektorem gimnazjum,
 3. Rozmowa z wychowawcą klasy.

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 "Kąt" znajduje się również Gimnazjum nr 138.

Szczegółów można się dowiedzieć w sekretariacie lub u wicedyrekta Joanny Konopczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy

Dokonaj wyboru strony :)

| 17/18| 15/16| 12/13| 11/12|

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!