PODRĘCZNIKI ORAZ PROGRAMY NAUCZNIA

rok szkolny 2012/2013

Poniżej wykaz podręczników (z programami nauczania (**)/z numerem ewidencyjnym podręcznika (*) - lista przyjeta na posiedzeniu Rady w dniu 27 czerwca 2012 roku.

Info dla uczniów i rodziców

Prowadzący
rodzaj zajęć
Klasa Program nauczania (**) (dawniej)
Numer ewidencyjny (*)
Podręcznik (autor, tytuł)
Emilia
Maciejewska
biologia
II G (**)
DKW-4014-273/99
Loritz-Dobrowolska J. i in., Biologia 1, Podręcznik do gimnazjum, Operon
Emilia
Maciejewska
biologia
I LO (**)
DKOS-4015-450/12
Bonar E. i in., Biologia na czasie, Nowa Era
Emilia
Maciejewska
biologia
III G (**)
DKW-4014-273/99
Dobrowolska H. i in., Biologia 3, Podręcznik do gimnazjum, Operon
Emilia
Maciejewska
biologia
II-III LO (**)
DKOS-4015-171/02
Waldemar Lewiński i in., Biologia 2 dla LO i Technikum (Biologia 3 j.w.), Operon
Iwona Wilk
chemia
G (*)
44/2/2010
Kulawik T. i in., Chemia dla gimnazjum, wyd. Nowa Era
Iwona Wilk
chemia
LO (**)
DKW-4015-43/01
Hejwowska S. i in., Chemia 1,2,3, wyd. Operon
Marek Machul
etyka
G (**)
DKW-4014-79/00
Jedynak A. i in., Filozofia, Podręcznik, WSiP
Krzysztof Okoń
etyka
LO (**)
DKOS-5002-03/07
Kołodziński P. i in., Etyka, Operon
Marek Machul
filozofia
LO (**)
DKOS-4015-161/02
Lasociński E., Kamyk filozoficzny, wyd. Stentor
Grzegorz Spichał
fizyka
G (*)
11/1/2009
11/2/2010
11/3/2010
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1, 2, 3, pod red. Barbara Sagnowskiej, ZamKor
Szczegóły na stronie FIZYKA
Grzegorz Spichał
fizyka
I LO (*)
394/2011
Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, pod red. Marii Fiałkowskiej, Zamkor
Szczegóły na stronie FIZYKA
Ewa Wychowaniec
fizyka
LO (**)
DKOS 5002/2/04
Marian Kozielski, Fizyka i astronomia, PWN
Mariusz Dymek
historia
G (*)
189/2/2010
Ustrzycki J., Historia 2, Bednarz J., Historia 3. Podręcznik dla Gimnazjum; Operon
Mariusz Dymek
historia
LO (*)
456/2012
Podręcznik Historia, Operon
Czesław witkowski
historia
LO (*)
456/2012
Podręcznik Historia, Operon
Aleksandra Ścisław
j.angielski
II i III
G
(**)
DKW-4014-174/08
Oxford Gimnazjum Expert
Magdalena Milewska
j.angielski
I, II, III
LO
(**)
DKOS-4015-117/02
II i III kl
DKOS-4015-118/02
I kl
Falla T. i in., DavisOxford Matura Solutions
Małgorzata Sieradzka
j.angielski
  (**)
DKOS-4015-118/02
Mitchell H. Q., Matura Traveller
Teresa Grześkiewicz
j.niemiecki
II, III G (**)
DKOS-4015-25/02
Potapowicz A., Aha! wyd. WSiP
Teresa Grześkiewicz
j.niemiecki
I, II, III
LO
(**)
DKOS-4015-186/02
Łuniewska K., Alles klar, wyd. WSiP
Tadeusz Detko
j.francuski
I, II, III
LO
(*)
187/1/2009
Monnerie-Goarin A. i in., Champion 1, wyd. CLE
Hanna Sokołowska
j.polski
II, III G (*)
16/08, 4/09
Bobiński W., Język polski, Podręcznik, Świat w słowach i obrazach, wyd. WSiP
Marzena Sosnowska
j.polski
I, II, III
LO
(**)
DKW-4015-45/02
Czarnota E. i in., Język polski, Operon
Daria Chmiel
j.polski
I, II, III
LO
(**)
DKW-4015-45/02
Czarnota E. i in., Język polski, Operon
Halina
Łobocka-Borkowska
j.polski
I, II LO (**)
DKW-4015-34/01
Niemczyńska E., Język polski. Kształcenie kulturowo-literackie…; Operon
Harackiewicz I. i in. Człowiek w świecie. Zeszyt ćwiczeń
Marek Machul
j.rosyjski
G   Figarski W., В Маскву, wyd. WSiP
Marek Machul
j.rosyjski
LO (**)
DKOS-4015-24/02
Как дела; 1, 2, 3, wyd. WSiP
Anna Kucharska
matematyka
G, LO (**)
DKOS-5002-15/08
Drążek A. i in., Matematyka wokół nas, wyd WSiP
Marcin Binkiewicz
matematyka
LO (*)
64/09
46/09/S
101/10/S
Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy, klasy 1,2,3, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda
Szczegóły na stronie Matematyka
Krzysztof Pilawski
matematyka
LO (**)
DKOS-4015-41/02
Kalina T. i in., Matematyka dla klas I, II, III dla liceum i technikum, wyd. Sens
Marcin Kołsut
geografia
G   Więckowski M., Odkrywamy Świat, cz. 2, 3, wyd WSiP
Marcin Kołsut
geografia
I, II, III
LO
(**)
DKOS-4015-156/02
Czubla P. i in., Geografia fizyczna. Zakres rozszerzony, wyd. PWN
Bartłomiej Szulczewski
plastyka
G   Marcinkowska B., Kraina sztuki. podręcznik do plastyki dla gimnazjum, wyd PWN
Bartłomiej Szulczewski
przysposobienie obronne
  (**)
DKOS-4015-44/02
Świeżek M., Przysposobienie obronne, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej
Lidia Durbajło
informatyka
G (*)
91/1/2009
91/2/2010
Kołodziej M., Informatyka dla gimnazjum cz. I, II, Operon
Lidia Durbajło
technologia informacyjna
I LO (**)
DKOS-4015-452/12
Gawełek A., Informatyka, zakres podstawowy, wyd. operon
Lidia Durbajło
technologia informacyjna
II LO (**)
DKOS-4015-18/02
Nowakowski Z., Poznać zrozumieć. Technologia informacyjna w internecie, wyd. WSiP
Iza Pazdan
wychowanie fizyczne
G (**)
DKOS-5002-56/02
Program nauczania wychowania fizycznego
Iza Pazdan
wychowanie fizyczne
LO (**)
DKOS-5002-60/04
Program nauczania wychowania fizycznego
Radosław Utnik
podstawy przedsiębiorczości
I, II LO (**)
DKOS-4015-177/02
Krzyszczyk P., Podstawy przedsiębiorczości, zakres podstawowy, wyd. Operon
Czesław Witkowski
wiedza o społeczeństwie
G (**)
DKW-4014-140/09
Wesołowska-Starnawska M. i in., Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie, Operon
Czesław Witkowski
wiedza o społeczeństwie
LO (**)
DKOS-4015-27/02
Smutek Z. i in., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, Operon
Bartłomiej Szulczewski
wiedza o kulturze
LO (**)
DKOS-4015-207/02
Chymkowski R. i in., Wiedza o kulturze, podręcznik do liceum ogólnokształcącego…, wyd. WSiP
Tadeusz Detko
wiedza o społeczeństwie
LO (**)
AZ-4-01/01
Szept J., Jackowiak D., Świadek Chrystusa w świecie, wyd. Św. Wojciech
Mariusz Dymek
edukacja dla bezpieczenstwa
G (*)
MEN 133/2009
M. Borowiecki, Z. Pytasz, Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd. PWN
Mariusz Dymek
edukacja dla bezpieczenstwa
LO (*)
MEN 4011/2012
M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd. Operon
Prowadzący
rodzaj zajęć
Klasa Program nauczania (**) (dawniej)
Numer ewidencyjny (*)
Podręcznik (autor, tytuł)

Info dla nauczycieli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami programom nauczania nie są nadawane numery dopuszczeń. Numer ewidencyjny (dawny numer dopuszczenia) posiadają wyłącznie podręczniki, zaś program nauczania zatwierdza dla swojej szkoły dyrektor (po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rady pedagogicznej).

Nowa ustawa oświatowa zaleca przy wyborze programu korzystanie z opinii doradcy metodycznego - jego pozytywna ocena stanowi gwarancję poprawności programu.

Zazwyczaj każde wydawnictwo przygotowuje przykładowe programy nauczania (do wykorzystania przez nauczyciela) wraz z odpowiednią opinią fachowca.

Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19|

| 17/18| 16/17| 15/16| 14/15| 13/14| 12/13| 11/12| 10/11|

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!