Badanie ruchów


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Ten programik pokazuje poruszający się samochód. Zielone pole po prawej stronie zawiera ramki, w których możesz wpisywać różne wartości położenia początkowego, szybkości początkowej i wartości przyspieszenia. Dokonane zmiany zatwierdź klawiszem "Enter".

Przyciskami w górnej części zielonego pola możesz uruchomić symulację, zatrzymać, wznowić lub przywrócić do stanu początkowego.

Jeżeli zaznaczysz opcję "Spowolnienie", ruch będzie dziesięciokrotnie zwolniony.

Trzy cyfrowe zegary pokazują czas trwania ruchu samochodu. Gdy samochód mija przednim zderzakiem zielony lub czerwony punkt pomiarowy, odpowiedni zegar zostaje zatrzymany. Punkty pomiarowe możesz przesuwać myszką.

Trzy wykresy przedstawiają zależności:

  • Położenia x od czasu t (w tym przypadku - przebytej drogi s od czasu)
  • Szybkości v od czasu t
  • Wartości przyspieszenia a od czasu t


    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, November 2, 2000
    Last modification: December 9, 2000
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 14.02.2001
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons