Teoria Bohra budowy atomu wodoru


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, May 30, 1999
    Last modification: December 2, 2000
© Polski przekład: Wydawnictwo ZamKor, 09.01.2002
    URL: http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons