Siła wypadkowa (Dodawanie wektorów)


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Programik dotyczy sił działających na ciało (zaczepionych w jednym punkcie). Możesz zmieniać liczbę sił składowych (niebieskie strzałki). Ich wartości i kierunki zmienisz przesuwając groty strzałek za pomocą myszki do dowolnych, pożądanych pozycji (należy kliknąć na grot strzałki i trzymając naciśnięty lewy przycisk, przesuwać myszkę).

Jeśli chcesz otrzymać wypadkową siłę, działającą na ciało, musisz wykonać dodawanie wektorów. Gdy klikniesz na przycisk "Znajdź wypadkową", program pokaże ci równoległe przesunięcie wektorów i narysuje wektor siły wypadkowej (czerwony). Przesuwając myszką groty strzałek możesz zaobserwować, jak wypadkowa zmienia się wraz ze zmianą sił składowych.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, November 2, 1998
    Last modification: February 20, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 30.03.2001
    URL: http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons