Fala stojąca


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Program symuluje rozchodzenie się fali poprzecznej wzdłuż napiętej liny. Lewy koniec liny jest poruszany ruchem harmonicznym. Prawy koniec liny może być zamocowany (nieruchomy) lub swobodny. Wyboru dokonujemy, zaznaczając pole "koniec zamocowany" lub "koniec swobodny". Przycisk "Rozpocznij" uruchamia symulację, a przycisk "Przywróć" powoduje zatrzymanie animacji i powrót do stanu wyjściowego. Wybór pola "Spowolnij" skutkuje znacznym spowolnieniem animacji. Zaznaczenie pola "Pojedyncze kroki" włącza tryb pracy krokowej. Program pokazuje wtedy sytuację po upływie kolejnych przedziałów czasu, które wybieramy w sąsiednim polu (T oznacza okres drgań). Wykonanie kolejnych kroków uruchamiane jest przyciskiem "Wznów". Zaznaczenie pola "Fala padająca" powoduje pokazanie rozchodzącej się "w prawo" fali biegnącej (kolor czerwony) wywołanej wymuszonym ruchem lewego końca liny. Wybór pola "Fala odbita" powoduje pokazanie biegnącej w lewo fali (kolor niebieski) odbitej od zamocowanego lub swobodnego, prawego końca liny. Zwróćmy uwagę, że inaczej wygląda odbicie fali od końca swobodnego, niż od zamocowanego nieruchomo (następuje wtedy przy odbiciu zmiana fazy fali na przeciwną, czyli o π).
Gdy zaznaczymy pole "Wypadkowa fala stojąca" zobaczymy falę stojącą (kolor czarny) powstającą na linie w wyniku nałożenia się fali padającej i odbitej.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, July 9, 2003
© Polski przekład i opis programu: Marek Godlewski
    Ostatnia zmiana: 10 listopada 2006GÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons