Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Ta symulacja pokazuje interferencję dwóch fal kolistych lub kulistych (fale na wodzie lub dźwięki). Fale te rozchodzą się z dwóch źródeł, drgających w zgodnych fazach. W przypadku interferencji dwóch fal wychylenie każdego punktu ośrodka jest sumą wychyleń, powodowanych przez każdą z nich.

Możesz obserwować następujące szczególne przypadki interferencji:

W punktach, których różnica odległości Ds od źródeł jest całkowitą wielokrotnością długości fali l, fale spotykają się w tych samych fazach. Oznacza to, że maksima (czarne okręgi), a także minima (szare okręgi) przybywają tam równocześnie, a więc w tych punktach amplituda drgań jest maksymalna (następuje maksymalne wzmocnienie). Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem czerwonym.

W punktach, których różnica odległości Ds od źródeł jest nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali l, fale spotykają się fazami przeciwnymi. Oznacza to, że do tych punktów zawsze docierają równocześnie maksimum (grzbiet) z jednego źródła i minimum (dolina) z drugiego. Fale ulegają tam maksymalnemu osłabieniu - amplituda jest minimalna. Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem niebieskim.

Przycisk "Zatrzymaj / Wznów" służy do zatrzymywania i wznawiania symulacji. Gdy wybierzesz opcję "Spowolnienie", animacja będzie przebiegać pięć razy wolniej. Możesz zmieniać wzajemną odległość źródeł i długość fali - nie zapomnij zaakceptować zmian klawiszem "Enter". U dołu okna programu możesz odczytać różnicę odległości od obu źródeł Ds dla punktu oznaczonego kolorem fioletowym. Możesz przesuwać ten punkt za pomocą myszki.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, May 22, 1999
    Last modification: December 20, 1999
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 14.02.2001
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons