Laser


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!



Program ilustruje zasadę działania lasera impulsowego. Fotony promieniowania pompującego (przedstawione jako żółte wężyki - paczki falowe) przechodzą przez ośrodek, w którym zachodzi akcja laserowa. Zaabsorbowane przez znajdujące się w stanie podstawowym atomy tego ośrodka (niebiesko-zielone kulki), powodują ich wzbudzenie - przejście ze stanu podstawowego do krótkożyciowego stanu wzbudzonego (niebieskie kulki).
Po bardzo krótkim czasie następuje bezpromieniste przejście tych atomów do innego stanu wzbudzonego o znacznie dłuższym czasie życia (stan ten nazywamy stanem metastabilnym), ale o mniejszej energii wzbudzenia (czerwone kulki). Wośrodku znajduje się więc coraz więcej atomów będących w metastabilnym stanie wzbudzonym.
Gdy atomów tych jest więcej niż w stanie podstawowym (jest to tzw. inwersja obsadzeń) zjawisko emisji wymuszonej powoduje, że atomy przechodzą do stanu podstawowego wysyłając fotony. Fotony te mają jednakową energię (długość fali), taką samą fazę i poruszają się w tym samym kierunku stanowiąc wiązkę światła spójnego (w programie reprezentują je czerwone wężyki - paczki falowe). Następuje "błysk" światła spójnego (akcja laserowa), po czym cały proces powtarza się od początku.



    Program pochodzi ze zbioru Interactive Physics and Math with Java
    Autorzy: Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev
© Polskie tłumaczenie i opis: Marek Godlewski, 15.12.2001r.
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków



GÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons