Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego.
Ten programik symuluje eksperyment badający pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika, przez który płynie prąd.
Możesz zmieniać kierunek przepływu prądu za pomocą czerwonego przycisku. Znaki + i - na końcach przewodnika symbolizują bieguny baterii do niego podłączonej. Umowny kierunek przepływu prądu zaznaczony jest czerwoną strzałką. Zauważ, że kierunek ruchu elektronów (zielone kropki) jest do niego przeciwny!

Igła kompasu pokazuje kierunek pola magnetycznego (zielone linie) w danym położeniu. Możesz przesuwać kompas chwytając myszką jego podstawkę. Bieguny igły kompasu: północny i południowy sa oznaczone odpowiednio na niebiesko i czerwono. W symulacji zaniedbano wpływ pola magnetycznego Ziemi.

Linie pola magnetycznego, wytworzonego przez prostoliniowy przewodnik z prądem, tworzą koncentryczne okręgi wokół tego przewodnika. Zwrot linii pola magnetycznego (zielony grot strzałki) podany jest przez regułę prawej dłoni:
Jeśli prawą dłonią obejmiemy przewodnik z prądem w taki sposób, że kciuk zwrócony będzie zgodnie z kierunkiem płynącego przez przewodnik prądu, to pozostałe cztery zgięte palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, September 18, 2000
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 15.02.2001
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons