Rozpad promieniotwórczy


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Prawo rozpadu promieniotwórczego mówi, jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu. Tysiąc czerwonych kółeczek to tysiąc jąder atomowych pierwiastka, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 20 s. Wykres przedstawia zależność od czasu części jąder, które się jeszcze nie rozpadły (N/N0) zgodnie z prawem:

 N   =   N0 ·   2-t/T 

N0... początkowa liczba jąder
N.... liczba jąder, które się jeszcze nie rozpadły
t.... czas od chwili rozpoczęcia pomiaru
T.... czas połowicznego rozpadu

W chwili uruchomienia programu (przyciskiem "Rozpocznij") jądra zaczynają się "rozpadać" (zmieniają kolor z czerwonego na czarny). Za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" możesz zatrzymać lub wznowić symulację. W chwili zatrzymania symulacji na wykresie poniżej pojawi się niebieski punkt. Zauważ, że często punkt ten nie leży dokładnie na krzywej! Jeśli chcesz przywrócić stan początkowy, musisz kliknąć przycisk "Przywróć".

Można podać prawdopodobieństwo, że pojedyncze jądro "przeżyje" w danym przedziale czasu. Prawdopodobieństwo to dla jednego czasu połowicznego rozpadu wynosi 50 %, dla (2 T) wynosi 25 % (połowa z 50 %), dla (3 T) 12,5 % (połowa z 25 %), itd.

Nie można jednak przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat.


    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, July 16, 1998
    Last modification: September 22, 2000
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, 17.04.2001
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji" s. c.
    www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons