Silnik elektryczny prądu stałego


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Ten programik pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju.

Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd.

Przycisk "Zatrzymaj / Wznów" zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Przywróć" wyłącza symulację; możesz ją ponownie uruchomić przyciskiem "Zatrzymaj / Wznów". Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych.
Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem.
Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej.

Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni:
W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, November 29, 1997
    Last modification: December 21, 1999
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 15.02.2001
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons