Wahadło


Bez zainstalowanej maszyny wirtualnej JAVA nie dasz rady korzystać z symulacji, która powinna ukazać się w tym miejscu!Ten programik demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły i energii podczas drgań wahadła (przy założeniu, że nie ma oporów ruchu).

Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): długość nici, masę punktu materialnego, maksymalny kąt wychylenia.

Wprowadzone zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter".

Parametry te możesz zmieniać jedynie przy wyłączonej symulacji.

Symulację rozpoczynasz, klikając myszką na przycisk "Rozpocznij", a kończysz, klikając na przycisk "Przywróć".

Możesz zatrzymać, a następnie wznowić symulację, używając przycisku "Zatrzymaj / Wznów".

Zaznaczenie pola wyboru "Spowolnienie" powoduje pięciokrotne spowolnienie symulacji.

Wybierajac jeden z przycisków: wychylenie, prędkość, przyspieszenie, siła, energia będziesz mógł obserwować na rysunku zmiany odpowiedniej wielkości fizycznej w czasie, a na wykresach zależnosć od czasu: wychylenia, energii oraz współrzędnych prędkości, przyspieszenia i siły.    URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/
© Walter Fendt, May 21, 1998
    Last modification: December 20, 1999
© Polskie tłumaczenie i opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski, 15.02.2001
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    http://www.zamkor.com.plGÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons