..:: FIZYKA ::..

Dynamika

Część II
Zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona:

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub wszystkie siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.

W języku matematyki możemy to prawo zapisać w postaci wektorowej (siła jest wektorem: posiada wartość, kierunek działania i zwrot):

Jeżeli wzór , wtedy wzór .

Kilka słów wyjaśnienia:

 • wzór , są to wszystkie siły które działają na dane ciało.
   
 • wzór , jest to prędkość w zapisie wektorowym - pamiętajmy, że prędkość oprócz swojej wartości (w tym przypadku stałej) posiada swój kierunek i zwrot na danym kierunku.
   
 • wzór , określenie wartości stałej, nie zmieniającej się wraz z upływem czasu.

W zgodzie z pierwszą zasadą dynamiki ciało nie tylko nie zmienia wartości prędkości ale także musi poruszać się po linii prostej. Za zmianę kierunku i zwrotu prędkości jest odpowiedzialna siła (tak samo jak za zmianę wartości prędkości). W naszym przypadku na ciało żadna siła wypadkowa nie działa.

II zasada dynamiki Newtona:

Jeżeli na ciało działa siła wypadkowa  wzór  (znaczy siły działające na ciało nie równoważą się) to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do wartości wypadkowej siły  wzór . Współczynnik proporcjonalności jest równy odwrotności masy ciała. Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest taki sam jak kierunek i zwrot działającej siły.

Matematyczna postać tego prawa przedstawia się w postaci wzoru:

wzór

gdzie:

 • wzór , przyspieszenie (ciało przyspiesza na określonym kierunku w jedną ze stron tego kierunku).
   
 • wzór , siła wypadkowa (siła ta działając na ciało nadaje mu przyspieszenie zgodne z kierunkiem i zwrotem swego działania; jeśli wartość siły wzrośnie trzy razy to wartość przyspieszenia również wzrośnie trzy razy).
   
 • wzór , odwrotność masy czyli nasz współczynnik proporcjonalności.

Druga zasada dynamiki zawiera w sobie informację, że zmiana prędkości ruchu (zmniejszanie, zwiększanie, zmiana kierunku i zwrotu prędkości jak np. w ruchu krzywoliniowym) następuje dopiero pod wpływem działania na ciało wypadkowej siły.

III zasada dynamiki Newtona:

Wszystkie oddziaływania ciał są wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają taką samą wartość i ten sam kierunek działania. Różne natomiast mają zwroty na obranym kierunku. Są też przyłożone każda do innego ciała.

Rozciąganie sprężyny

Zasady dynamiki Newtona   http://www.fizykon.org :: „KĄT” Fizyka

Na temat trzech zasad dynamiki dowiecie się również wchodząc pod poniższe wejścia:
   »»»   
I zasada dynamiki Newtona

   »»»   
II zasada dynamiki Newtona

   »»»   
III zasada dynamiki Newtona


Można też zerknąć do symulacji przeprowadzającej nas przez badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego czyli takiego o jakim mówi II zasada dynamiki:
   »»»   
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona

Koniec części II..:: Dynamika :: Spis treści ::..    ..:: Spis treści :: Dynamika ::..

      »»»    Oddziaływania w przyrodzie Część I
      »»»    Zasady dynamiki Newtona Część II
      »»»    Kula na sprężystym podłożu Część III
      »»»    Siła wypadkowa a ruch Część IV
      »»»    Rozciąganie sprężyny Część IV

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania odnośnie tego działu skorzystaj z
forum fizyka

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Licencja Creative Commons