Pole magnetyczne

Magnes sztabkowy

W polu magnetycznym małe żelazne opiłki zawsze są skierowane wzdłuż linii indukcji tego pola.GÓRA         FIZYKA         START         

©2007-2016 Licencja Creative Commons