Fizyka :)          (: akyziF

Kilka słów o serwisie

Serwis ma pełnić rolę pomocniczą w celu opanowania materiału z fizyki zarówno dla gimnazjum jak liceum. Ma też wyjść naprzeciw tym, którzy z różnych względów nie mogą zdobyć podręcznika. Nie mniej informacje zawarte na tych stronach nie zastąpią metodycznego sposobu ich wyłożenia w podręczniku, który to sposób może okazać się niezastąpiony w celu opanowania i zrozumienia poruszanych treści.

Niezależnie od serwisu funkcjonuje forum fizyka gdzie po zalogowaniu możecie czynnie uczestniczyć oraz znajdziecie bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia, propozycje zadań związane z przedmiotem.
Zapraszamy.

Wybrane zagadnienia, niektóre opisy, także przykłady jakie znajdziecie w dziale Opracowania wzorowane są między innymi na treściach zawartych w obowiązujących nas podręcznikach (wykorzystywanych podczas zajęć i przeznaczonych do samodzielnej pracy w domu). Jednak układ zagadnień będzie znacznie odbiegał od tego podręcznikowego a też nie wszystkie zagadnienia pojawią się tutaj w najbliższym roku.

Podręcznik dla liceum:

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony - cz. 1 i 2
autorstwa Marii Fiałkowskiej, Barbary Sagnowskiej, Jadwigi Salach; wydawnictwo ZamKor
Numer ewidencyjny: 548/1/2012/2015, 548/2/2013

Podręcznik dla gimnazjum:

Klasa I w roku 2015/2016:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1 i 2
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer ewidencyjny: 11/1/2009/2015, 11/2/2010

Klasa II w roku 2015/2016:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2 i 3
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer ewidencyjny: 11/2/2010, 11/3/2010

Klasa III w roku 2015/2016:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 3
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer ewidencyjny: 11/3/2010

Wszystkie klasy gimnazjalne - dla tych co z różnych względów nie dotarli do podręczników proponujemy (niestety klasa pierwsza w tym podręczniku nie znajdzie opracowanego działu z dokonywania pomiarów):
Fizyka: Gimnazjum Wolne podręczniki
Projekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska

Można/należy :) się też wspomagać treściami dostępnymi w tym serwisie!!!

Krótko o genezie

Serwis poświęcony fizyce powstał na kilka miesięcy przed rozpoczęciem budowy tego, który należy do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „KĄT”. Pierwszy wpis pojawił się w internecie dnia 5 lipca 2007 roku. Jednak jego oficjalna odsłona nastąpiła później.

Najpierw należało uzyskać zgodę na możliwość wykorzystania apletów Javy z symulacjami fizycznymi. Taką zgodę po wymianie korespondencji otrzymaliśmy o czym kilka słów poniżej.

W dniu 9 czerwca 2008 roku rozpoczęła się przeprowadzka ze starego miejsca na te strony.

Aplety z fizycznymi symulacjami

ZamKor ZamKor W poszczególnych działach fizyki umieszczone zostały aplety napisane w języku JAVA. Jeśli macie problemy z ich uruchomieniem, możecie odwiedzić wydawnictwo ZamKor i tam w dziale Symulacje zjawisk i doświadczeń pobrać co trzeba.

Symulacje zjawisk i doświadczeń

Autorem symulacji, tych zaprezentowanych na stronach serwisu oraz wielu innych, których tutaj nie znajdziecie jest Walter Fendt. Znajdziecie ich całe mnóstwo na stronie domowej twórcy.

Strona domowa Waltera Fendta

By można zamieścić aplety symulacjami poprosiliśmy ich twórcę oraz wydawnictwo ZamKor do którego należą tłumaczenia o możliwość ich wykorzystania.

W dniu 8 października 2007 roku uzyskaliśmy zgodę czego dowodem jest zamieszczona korespondencja.

KORESPONDENCJA Z WALTEREM FENDTEM

W związku z powyższym składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli przy tłumaczeniu tekstów.

Strony z symulacjami prosimy traktować jako cytaty zaczerpnięte z wyżej wymienionego wydawnictwa. Te prezentacje przedstawione tutaj oraz pozostałe, których nie można obejrzeć w tym serwisie są do pobrania również w dziale Programy i symulacje komputerowe.

Strony te będą dalej rozwijane o czym niebawem. W przyszłości mamy nadzieję w dynamikę ich rozwoju zaangażować chętnych.

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!