KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klas drugich gimnazjalnych. KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klas drugich gimnazjalnych.

..:: FIZYKA ::..

GIMNAZJUM
Sprawy organizacyjne

Sposób oceniania

Sposób w jaki możecie dążyć do zdobycia zarówno semestralnej jak i końcowej oceny, na którą składają się oceny cząstkowe zbierane na różnych polach aktywności, został szczegółowo przedstawiony w Przedmiotowym systemie oceniania.

Dla klas gimnazjalnych I (pierwszych), II (drugich) i III (trzecich) mających zajęcia z Jądrowym znajdziecie go pod poniższym wejściem:

   »»»    Przedmiotowy System Oceniania.

Obowiązujący podręcznik

Na naszych zajęciach obowiązującymi podręcznikami będzą:

Klasa I i prawdopodobnie II (ostatni rozdział) w roku 2013/2014:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer dopuszczenia: 11/1/2009

Klasa II i III (ostatni rozdział) w roku 2013/2014:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer dopuszczenia: 11/2/2010

Klasa III w roku 2013/2014:
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 3
pod redakcją Barbary Sagnowskiej; wydawnictwo ZamKor
Numer dopuszczenia: 11/3/2010

Wszystkie klasy gimnazjalne - dla tych co z różnych względów nie dotarli do podręczników proponujemy (niestety klasa pierwsza w tym podręczniku nie znajdzie opracowanego działu z dokonywania pomiarów):
Fizyka: Gimnazjum Wolne podręczniki
Projekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska

Można/należy :) się też wspomagać treściami dostępnymi w tym serwisie!!!

Najważniejsze zagadnienia, które będziemy podejmować na zajęciach:

Włąściwie wszystkie najważnijsze zagadnienia znajdują się wypunktowane a także w znacznym stopniu opisane na tej stronie: Fizyka: Gimnazjum

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!