..:: FIZYKA ::..

Kinematyka

Część II
Położenie względem układu współrzędnych

Wiemy już, że o ruchu możemy mówić względem pewnego wybranego układu odniesienia, którym może być dowolne ciało lub zbiór ciał (np. dom obok ulicy lub gromada odległych gwiazd na niebie). To na ich tle przyglądamy się zachowaniu obserwowanego ciała.

Żeby precyzyjnie opisać miejsce, w którym znajduje się badany obiekt potrzebne jest skorzystanie z zasobów matematyki. W tym przypadku mamy na myśli układy współrzędnych. Taki matematyczny twór możemy związać z dowolnym układem odniesienia.

Położenie ciała na prostej

W przypadku ruchu wzdłuż linii prostej opis również jest prosty :). Zwyczajnie rysujemy wzdłuż kierunku ruchu oś liczbową X i zaznaczmy na niej położenie ciała.

Jednowymiarowy układ współrzędnych

Jeśli przyjmiemy, że wyznaczamy położenie samochodu względem jego początku otrzymamy, że znajdował on się najpierw na 10 metrze w położeniu wzór natomiast nieco później jego położenie możemy opisać współrzędną wzór .

Położenie ciała w układzie dwuwymiarowym (na płaszczyźnie)

W układzie dwuwymiarowym XY można już opisać ruch odbywający się po linii krzywej na płaszczyźnie. My na razie pokażemy jak można w takim układzie opisać położenie ciała.

dwuwymiarowy układ współrzędnych

Zauważmy, że w naszym przykładzie położenie ciała w dwóch różnych układach opisują różne współrzędne. Punkt A przypisany do KĄTowej szkoły ma w układzie wzór współrzędne wzór i wzór a w układzie wzór współrzędne wzór oraz wzór mimo, że znajduje się w tym samym miejscu na mapie. W pierwszym przypadku związaliśmy układ współrzędnych z ul. Zorzy (jego oś odciętych). W drugim przypadku oś rzędnych związaliśmy z ul. Michała Kajki.

Kiedy ruch opisujemy wzdłuż osi OX

Pokażemy jeszcze dlaczego w przypadku ruchu wzdłuż linii prostej możemy zrezygnować z dwuwymiarowego układu współrzędnych. To proste, zawsze dobieramy tak układ by opis był jak najprostszy, czyli tak żeby można go było kompletnie i poprawnie opisać jak najmniejszą ilością liczb.

układy współrzędnych

Z pobieżnej analizy wykresów wynika, że najmniejszą ilość liczb opisujących położenie ciała na początku i na końcu ruchu mamy w układzie XY (tym najmniejszym).

Koniec części II..:: Kinematyka :: Spis treści ::..    ..:: Spis treści :: Kinematyka ::..

      »»»    Względność ruchu Część I
      »»»    Położenie względem układu współrzędnych Część II
      »»»    Droga a przemieszczenie Część III
      »»»    Działania na wektorach Część IV
      »»»    Szybkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym Część V
      »»»    Prędkość średnia i chwilowa Część VI
      »»»    Przyspieszenie, jego wartość Część VII
      »»»    Przyspieszenie średnie i chwilowe Część VIII
      »»»    Wykresy ruchu Część IX
      »»»    Równania ruchu Część X
      »»»    Przyspieszenie i prędkość jako wektory Część XI
      »»»    Prędkość liniowa w ruchu po okręgu Część XII
      »»»    Przyspieszenie w ruchu po okręgu Część XIII
      »»»    Prędkość kątowa w ruchu po okręgu Część XIV

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania odnośnie tego działu skorzystaj z
forum fizyka

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Licencja Creative Commons