KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klas drugich gimnazjalnych. KĄT - Przedmiotowy System Oceniania z fizyki dla klas drugich gimnazjalnych.

..:: FIZYKA ::..

LICEUM
Sprawy organizacyjne

Sposób oceniania

Sposób w jaki możecie dążyć do zdobycia zarówno semestralnej jak i końcowej oceny, na którą składają się oceny cząstkowe zbierane na różnych polach aktywności, został szczegółowo przedstawiony w Przedmiotowym systemie oceniania.

Dla klas licealnych II (drugich) mających zajęcia z Jądrowym znajdziecie go pod poniższym wejściem:

   »»»    Przedmiotowy System Oceniania.

Obowiązujący podręcznik

Na naszych zajęciach obowiązującym podręcznikiem będzie:

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony - cz. 1
autorstwa Marii Fiałkowskiej, Barbary Sagnowskiej, Jadwigi Salach; wydawnictwo ZamKor
Numer ewidencyjny (dawny numer dopuszczenia): 548/1/2012

Jest to jeden z dwóch podręczników, w którym została zawarta pierwsza część materiału obowiązującego w zakresie rozszerzonym na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Najważniejsze zagadnienia, które będziemy podejmować na zajęciach

Zgodnie z zaproponowanym podręcznikiem będziemy zajmowali się przedstawionymi niżej obszarami zagadnień, przy czym postaramy się ukazać związki i zależności występujące między nimi. Żeby było jasne: wiedza i umiejętności zdobyte w jednym obszarze tematycznym są przydatne a czasami konieczne w pozostałych.

Najważniejsze zagadnienia w części 1

  1. Ruch postępowy
  2. Siła jako przyczyna zmian ruchu
  3. Praca, moc, energia mechaniczna
  4. Hydrostatyka
  5. Pole grawitacyjne
  6. Ruch obrotowy bryły sztywnej.

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!