..:: FIZYKA ::..

Termodynamika

Część I
Podstawowe właściwości substancji

Wprowadzenie

Z grubsza ujmując mówimy, że ciała znajdują się w trzech stanach skupienia. Jest to podział bardzo nieprecyzyjny i w odpowiednim czasie rozwiniemy go, nie mniej jako punk wyjścia dla naszych rozważań wystarczający.

Co to znaczy, że substancja może znajdować się w jednym ze stanów skupienia?

Oznacza to, że może w danej sytuacji przyjmować właściwości, które są charakterystyczne dla danego stanu. Z łatwością zauważymy różnice między powietrzem wpompowanym do piłki, oliwą znajdującą się w butelce czy też metalową sztabą. Dalej możemy powiedzieć, że woda doprowadzona do wrzenia przekształca się w coś podobnego do powietrza, natomiast podczas zamarzania zyskuje właściwości podobne dla metalowej szyny.

W dalszej części najpierw odpowiednio nazwiemy każdy ze wspomnianych stanów skupienia a następnie pokrótce przyjrzymy się im przez pryzmat podstawowych różnic i podobieństw.

Na zakończenie postawimy wygodne założenie, na podstawie którego w łatwy sposób możemy zrozumieć takie a nie inne właściwości substancji.

Trzy stany skupienia:

Zdecydowana większość z otaczającego nas bezpośrednio bliskiego świata znajduje się w jednym z trzech stanów skupienia. Są to:

  • substancje lotne, ciała gazowe, krótko nazywane gazami;
  • substancje ciekłe, ciała w stanie ciekłym, krótko nazywane cieczami;
  • substancje stałe, ciała posiadające stan stały, po prostu ciała stałe.

Postarajmy się przyjrzeć tak nakreślonemu podziałowi przez pryzmat wybranych właściwości.

Na przykład jeśli zamkniemy odrobinę gazu w balonie możemy określić jego kształt, podobnie jak możemy określić kształt wody zamkniętej w naczyniu czy też kształt płyty wykonanej z tworzywa sztucznego.

Możemy też porównać zachowanie wspomnianych substancji jeśli poddamy je lekkiemu zgniataniu.

A co zauważymy w przypadku gdy przedziurawimy balon, wyjmiemy tłok ze strzykawki tak by woda się nie wylała lub odwrócimy płytę z tworzywa.

Ciąg dalszy niebawem :)

Koniec części I..:: Termodynamika :: Spis treści ::..    ..:: Spis treści :: Termodynamika ::..

      »»»    Podstawowe właściwości substancji Część I

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania odnośnie tego działu skorzystaj z
forum fizyka

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Licencja Creative Commons