Prośba do Waltera Fendta o możliwość wykorzystania w tworzonym serwisie apletów z symulacjami jego autorstwa.


Warszawa, 02.10.2007 r.

Sehr geehrter Herr Walter.

Ich bin im Bau einer Internetseite, der Hauptthema Physik ist. Ich wurde gerne ein Teil der Computersimulation widmen und anlegen Buchausstattung, Seiten Ihrer Applet, die mit diesem Thema verbunden sind. In der Seite Verlagshaus Zamkor (einer der besten in dieser Klasse)habe ich Ihre entsprechende Applet mit der polnischen Übersetzung gefunden. Ich habe sie auch in ihrer Seite in polnischer Übersetzung gefunden.
Ich fragte die Redaktion der Buchausstattung, welche Bedienungen muss ich erfüllen um die Simulationen in meiner Seite mit Ihrer Eintracht, die Applet, Logo und Link Buchausstattung zu benutzen.
Bis jetzt, in jeder Seite mit Simulationen befinden sich genaue Auskünfte über Appletautoren und Übersetzautoren. In der Hauptseite steht wo man die Applet bekommen kann, Link an Sie und Verlagsservice. In jeder Seite befinden sich Informationen, dass ich nicht der Appletautor bin. Es ist auch verboten sie zu Kommerzzweck zu benutzen.
In dieser Seite befinden sich auch interessante Physikeffekte, auch die Übungen der Schuler. Endgültige Form wird sich im Gange der Bildung klaren. Weil ich der Physiklehrer bin, lenke ich die Seite an die Schüler und Lehrer, die meine Seite benutzen möchten.
Gegenwärtig, in Vorbereitungsphase, kann man sie nur in Polnisch finden unter der Adresse: (http://www.gspilotsg.ovh.org) http://www.moskat.pl/szkola/fizyka/fizyka.php
Im Fall ihrer Eintracht kommt die Seite, in das Schaufenster Jugendzentrum Soziotherapie Nr 2 "KĄT" in Warszawa.
Im Fall Ihrer Absage, werde ich sofort Ihrer Applet beseitigen und ich benutze sie nicht in dieser Form.

Hochachtungsvoll    
Grzegorz Spichał.   

Tłumaczenie listu należy do mojej koleżanki (prosiła by nie podawać imienia i nazwiska).Warszawa, 02.10.2007 r.

Szanowny Panie Walterze

Jestem w trakcie budowania strony internetowej, której głównym tematem jest fizyka. Chciałbym jeden dział poświęcić symulacjom komputerowym i umieścić w szacie graficznej strony Pana aplety powiązane z tym tematem. Na stronie wydawnictwa ZamKor (jednego z lepszych w swojej klasie), znalazłem do pobrania odpowiednie aplety Pana autorstwa z tłumaczeniami wydawnictwa na język polski. Znalazłem je również na Pana stronie i na jej polskiej wersji.
Zapytałem redakcję wydawnictwa ZamKor, podając adres budowanej strony, jakich warunków powinienem dopełnić, aby wybrane symulacje mogły widnieć na budowanej stronie. Uzyskałem odpowiedź udzielenia zgody z ich strony na korzystanie z tłumaczenia na język polski, pod warunkiem że Pan wyrazi zgodę na umieszczenie apletów a ja zamieszczę logo i link do wydawnictwa.
Obecnie na każdej stronie z symulacją znajduje się dokładna informacja o autorach apletów i tłumaczeń. Na stronie głównej podane są informacje gdzie można pobrać wybrane aplety oraz linki do Pana i wydawnictwa serwisów. Na każdej stronie znajduje się informacja, że nie jestem autorem apletów oraz że nie wolno z nich korzystać w celach komercyjnych.
Na stronie znajdą się jeszcze opisy ciekawych zjawisk fizycznych, być może prace tworzone przez uczniów. Ostateczna forma będzie się klarować w trakcie tworzenia. Ponieważ jestem nauczycielem fizyki, strona ma być skierowana do uczniów i nauczycieli którzy znajdą przyjemność z jej wykorzystania.
Obecnie (w fazie przygotowywania, tylko w wersji polskiej) można ją obejrzeć pod adresem (http://www.gspilotsg.ovh.org) http://www.moskat.pl/szkola/fizyka/fizyka.php
Czy wyraża Pan zgodę na takie przedstawienie Pana apletów, a jeśli tak to jakich warunków powinienem dopełnić. W przypadku uzyskania zgody strona wejdzie w skład tworzonej witryny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" we Warszawie.
W przypadku braku zgody obiecuję, że zaraz po przetłumaczeniu Pańskiej odpowiedzi wszystkie aplety zostaną usunięte z roboczej wersji strony i nie będą w ten sposób wykorzystywane.

Z poważaniem      
Grzegorz Spichał.   


Odpowiedź od Waltera Fendta w sprawie wykorzystania w tworzonym serwisie apletów z symulacjami jego autorstwa.


        Sehr geehrter Herr Spichal,

Sie können die Applets gerne in Ihrer Webseite verwenden. Nur ein kleiner Hinweis: Die bei den Applets angegebenen WWW-Adressen http://home.a-city.de/walter.fendt/... sind nicht mehr aktuell. Die neue Adresse ist http://www.walter-fendt.de/ph14pl/.

        Mit freundlichen Grüßen

        Walter Fendt        Wielce szanowny Panie Spichał,

Chętnie wyrażam zgodę na wykorzystanie apletów na Pańskiej stronie internetowej.Tylko jeszcze mała wskazówka. Podane przy apletach asdresy http://home.a-city.de/walter.fendt/... nie są już aktualne. Nowy adres jest następujący: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/.

        Łącze pozdrowienia

        Walter Fendt

Tłumaczenie odpowiedzi: Gerard Spichał


Podziękowanie.


Grabonóg, 07.10.2007 r.

Sehr geehrter Herr Fendt,

ich möchte Ihnen von Herzen danken dafür, daß Sie mir erlaubten Jhre Applets in meiner Webseite verwenden.
Die, von Jhnen angezeigten nicht mehr aktuellen www-Adressen, sind schon verbessert.

Mit Herzlichen Grüßen    
Grzegorz Spichał.      

Tłumaczenie podziękowania: Gerard SpichałGrabonóg, 07.10.2007 r.

Wielce Szanowny Panie Fendt

Dziękuję bardzo za pozwolenie wykorzystania Pana symulacji z fizyki na moich stronach internetowych.
Równocześnie informuję, że zgodnie z sugestią wszystkie nieaktualne adresy www Pana strony domowej są już poprawione.

Z serdecznym pozdrowieniem  
Grzegorz Spichał.          ..:: Wydarzenia :: Spis treści ::..    ..:: Spis treści :: Wydarzenia ::..
  1. Wydarzenia lub inne pozycje mniej zidentyfikowane:

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!