Program nauczania z matematyki dla klasy I LO „Kąt” na rok szkolny 2008/2009

Podstawy teorii zbiorów i logiki matematycznej

 • Pojęcie zbioru. Przykłady zbiorów skończonych, nieskończonych.
 • Suma, różnica, iloczyn zbiorów, dopełnienie zbioru
 • Alternatywa, koniunkcja, implikacja, równoważność zdań
 • Prawa de Morgana. Pojęcie tautologii

Liczby rzeczywiste (całkowite, wymierne, niewymierne)

 • Reprezentacja zbioru liczb rzeczywistych na osi liczbowej
 • Działania w zbiorze liczb rzeczywistych
 • Przedziały liczbowe
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Przybliżenia liczb

Funkcje i ich własności

 • Pojęcie funkcji
 • Miejsca zerowe funkcji, monotoniczność, różnowartościowość, wykresy funkcji jednej zmiennej
 • Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe
 • Składanie funkcji. Funkcja odwrotna
 • Przekształcanie wykresu funkcji

Wielomiany

 • Dodawanie, mnożenie, dzielenie wielomianów
 • Twierdzenie Bezouta
 • Pierwiastki wielomianu
 • Rozkład wielomianu na czynniki
 • Równania i nierówności wielomianowe

Funkcja liniowa

Funkcja kwadratowa

 • Postać kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej
 • Równania kwadratowe

Planimetria

 • Czworokąty i ich własności
 • Okręgi opisane i wpisane w czworokąt
 • Osie i środek symetrii figury

Geometria analityczna płaszczyzny

 • Równanie kierunkowe prostej, równoległość i prostopadłość prostych
 • Odległość punktów. Odległość punktu od prostej
 • Równanie okręgu

Co pilniejsi z I J i I MJ dostrzegli już, że to ja a nie kto inny, staję przed nimi kilka razy w tygodniu i opowiadam coś o zbiorach, zdaniach czy liczbach. Dla tych i innych zamieszczam link z zadaniami z logiki, zbiorów i wartości bezwzględnych liczb. Koniec z tłumaczeniami, że nie zrobiłem(am) zadania bo zgubiłem(am) kartki czy moje zadaniami pożarł mi właśnie z apetytem nienasycony legwan, który pojawił się nie wiadomo skąd. Wraz z błyskawicznymi postępami w naszej nauce pojawią się zadania z innych działów.

Aha, obowiązuje nas podręcznik:

Matematyka dla klasy I liceum i technikum: Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Feliks Linke (no i co z tego, że to poziom rozszerzony, chyba nikt nie wymięka?)

Uwaga! Klasówka z liczb rzeczywistych, przedziałów i wartości bezwzględnych odbędzie się pomiędzy 17 i 19 listopada.

A tu wasz ukochany dowód niewymierności pierwiastka z dwóch

Zadania z logiki, zbiorów i wartości bezwzględnych w formacie pdf Zadania z logiki, zbiorów... w formacie pdf

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!