Program nauczania z matematyki dla klasy II GIMNAZJUM „Kąt” na rok szkolny 2008/2009

Potęgi i pierwiastki

 • Pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym
 • Działania na potęgach
 • Pojęcie pierwiastka
 • Działania na pierwiastkach
 • Pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym

Podstawy algebry

 • Wyrażenia algebraiczne i operacje na nich
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Rozkład wyrażeń algebraicznych na czynniki

Równania i nierówności

 • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Przedziały liczbowe
 • Przekształcanie wykresu funkcji

Funkcje

 • Pojęcie funkcji
 • Funkcja liniowa, własności
 • Przykłady innych funkcji
 • Równania i nierówności wielomianowe

Elementy statystyki

 • Doświadczenia losowe
 • Opracowywanie i prezentacja danych

Elementy geometrii płaszczyzny

 • Własności okręgu i wielokątów
 • Kąt środkowy i kąt wpisany
 • Wzajemne położenie prostej i okręgu
 • Konstrukcja stycznej do okręgu
 • Wielokąty opisane i wpisane w okrąg
 • Wielokąty foremne, konstrukcja
 • Symetria osiowa i środkowa

Elementy geometrii w przestrzeni

 • Położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni
 • Kąt pomiędzy prostą i płaszczyzną
 • Kąt dwuścienny
 • Graniastosłupy i ostrosłupy
 • Przykłady innych wielościanów

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!