Program nauczania z matematyki dla klasy II LO „Kąt” na rok szkolny 2008/2009

Funkcja kwadratowa

 • Funkcja f (x) = a razy (x podniesione do kwadratu)(na razie tak :) i jej wykres
 • Postać kanoniczna funkcji kwadratowej i jej wykres
 • Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na postać kanoniczną
 • Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego
 • Miejsca zerowe funkcji kwadratowej
 • Znak funkcji kwadratowej
 • Sporządzanie szkiców wykresów funkcji kwadratowej
 • Najmniejsza lub największa wartość funkcji kwadratowej
 • Równania kwadratowe zupełne
 • Równania kwadratowe niezupełne
 • Zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych
 • Nierówności kwadratowe
 • Układy dwóch równań, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego

Wielomiany stopnia n > 2

 • Równość wielomianów
 • Dodawanie i odejmowanie wielomianów
 • Mnożenie wielomianów
 • Dzielenie wielomianów
 • Twierdzenie Bezouta
 • Pierwiastki całkowite wielomianu
 • Pierwiastki wymierne wielomianu
 • Rozkładanie wielomianów na czynniki
 • Przykłady sporządzania szkiców wykresów niektórych funkcji wielomianowych
 • Równania wyższych stopni
 • Nierówności wyższych stopni

Funkcje wymierne

 • Pojęcie wyrażenia wymiernego
 • Wartość liczbowa wyrażeń wymiernych
 • Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych
 • Działania na wyrażeniach wymiernych
 • Mnożenie wyrażeń wymiernych
 • Dzielenie wyrażeń wymiernych
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych
 • Działania łączne na wyrażeniach wymiernych
 • Pojęcie funkcji homograficznej
 • Wykres funkcji homograficznej
 • Równania i nierówności wymierne

Wymagane podręczniki: Matematyka dla klasy I, II liceum i technikum; R. Kalina, St. Szymańsk, F. Linke; Wydawnictwo Sens

Nauczyciel przedmiotu: Anna Kucharska-Nowak

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!