Program nauczania z matematyki dla klasy III LO „Kąt” na rok szkolny 2008/2009

 1. Wielomiany
  • Rozkład wielomianu na czynniki
  • Rozwiązywanie równań i nierówności stopnia wyższego niż drugi
    
 2. Funkcje wymierne
  • Dziedziny funkcji wymiernych
  • Działania na wyrażeniach wymiernych
  • Równania i nierówności wymierne
    
 3. Funkcja wymierna
  • Funkcja homograficzna
  • Równanie i nierówność związane z funkcją homograficzną i wymierną
    
 4. Ciągi liczbowe
  • Pojęcie ciągu liczbowego
  • Sposoby określania ciągów
  • Monotoniczność ciągu liczbowego
  • Ciąg arytmetyczny
  • Ciąg geometryczny
  • Oprocentowanie lokat i kredytów
    
 5. Funkcje trygonometryczne
  • Miara łukowa kąta
  • Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta i podstawowe związki miedzy funkcjami trygonometrycznych
  • Wykresy funkcji trygonometrycznych
  • Proste tożsamości trygonometryczne
  • Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów
  • Funkcje trygonometryczne wielokrotności kąta
  • Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych
  • Twierdzenie sinusów i cosinusów
  • Równania i nierówności trygonometryczne
  • Zastosowanie funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w planimetrii i stereometrii
    
 6. Rachunek prawdopodobieństwa
  • Proste zadania kombinatoryczne
  • Pojęcie prawdopodobieństwa i jego własności
  • Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń w skończonych przestrzeniach probabilistycznych
    

Nauczyciel przedmiotu: Anna Kucharska-Nowak

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!