Uwaga!

Tylko przez kilka najbliższych dni pod poniższym llinkiem będzie wisiał ORYGINALNY nie podrabiany Sprawdzian-Rozbójnik dla Gimnazjum. którego napisanie na lekcji zalicza wszystkie zaległe sprawdziany!. Jest to prezent dla tych gimnnazjalistów, którzy żądni wiedzy matematycznej zapuszczą się na moje matematyczne strony.

KLIKNIJ I ZALICZ!

Podręczniki do liceum

W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie klasy Liceum, które uczę korzystają z podręczników: Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy 1, 2, 3 autorstwa Marcina Kurczaba, Elżbiety Kurczab, Elżbiety Świdy oraz odpowiadających im zbiorów zadań tychże autorów. Warto je zakupić czy wypożyczyć. Oto okładki:

Zakres podstawowy

Podręcznik klasa 1 Podręcznik Klasa 2 Podręcznik Klasa 3
Zbiór zadań klasa 1 Zbiór zadań Klasa 2 Zbiór zadań Klasa 3

UWAGA! Poniżej znajduje się link do niezbędnego minimum wiedzy matematycznej, którą trzeba posiąść czyli:

PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI (W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM)

Tym, którym nie wystarczają podstawy (tych ambitnych), polecam pogłębienie wiedzy z książęk: Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres rozszerzony 1, 2, 3 autorstwa Marcina Kurczaba, Elżbiety Kurczab, Elżbiety Świdy oraz odpowiadających im zbiorów zadań tychże autorów. Oto okładki:

Zakres rozszerzony

Podręcznik klasa 1 Podręcznik Klasa 2 Podręcznik Klasa 3

Podręczniki do gimnazjum

W roku szkolnym 2015/2016 jedyna nauczana przeze mnie klasa gimnazjum, czyli III G/BW korzysta z podręcznika: Matematyka wokół nas 3 Gimnazjum, autorstwa Ewy Duvnjak, Ewy Kokiernak-Jurkiewicz i Marii Wójcickiej i odpowiadającemu mu zbioru zadań. Warto je zakupić czy wypożyczyć. Oto okładki:

Podręcznik klasa 3
Zbiór zadań klasa 3

Na tychże podręcznikach oparłem programy nauczania, które można ściągnąć z zakładki PROGRAM+PSO.

Kompendia wiedzy licealnej

A oto kompendia licealnej wiedzy matematycznej zawierające syntezę wymaganego przeze mnie materiału.

I
LICEUM
II
LICEUM
III
LICEUM
Geometria analityczna

Przykładowe zadania na sprawdziany

Poniżej zamieściłem przykładowe zadania, które mogą przydarzyć się na sprawdzianach.

I
LICEUM
II
LICEUM
III
LICEUM
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Stereometria
Geometria płaszczyzny - wielokąty
Wielomiany
Ułamki algebraiczne
Ciągi liczbowe

Opracowania

Dla najbardziej dociekliwych funkcjonują oczywiście w dalszym ciągu wszystkie zakładki OPRACOWANIA, które będę w przypływie weny twórczej aktualizował i dopieszczał. Symbol (*) umieszczony obok tytułu informuje, że opracowanie obejmuje zaawansowane tematy wykraczające poza szkołę średnia. Ambicją moją jest umieszczenie tam tylko wybranych zagadnień, które mogłyby kogoś zachęcić do uprawiania matematyki. Wymaga to gruntownego przemyślenia, (a także mojego podszkolenia), dlatego większość (*) to jeszcze martwe liniki.

BIN

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2016 Łukasz Ługowski, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”. Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych

Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!