PRZELICZANIE JEDNOSTEK MIAR

Kompleks zajęć dotyczący przeliczania jednostek miar składa się z czterech odrębnych części, które są jednak nierozerwalnie połączone ze sobą tematycznie w takiej sekwencji, że wiedza wyłożona w zajęciach poprzednich jest niezbędną podstawą do przeprowadzenia następnych.
Czas trwania poszczególnych zajęć w zależności od zdolności ucznia od 1 do 2 godzin lekcyjnych.

      »»»    Przeliczanie jednostek miar Pliki w formacie pdf

Zajęcia nr 1    MOS "KĄT", REEDUKACJA/MATEMATYKA

      »»»    Temat:
Pojęcie potęgi i wykładniczy zapis liczb


Zajęcia te składają się z czterech części oraz załączonego do nich suplementu. Dostęp do całości tematu w tej części poprzez kliknięcie w powyższy tytuł. Serdecznie zapraszamy.

                Część I
Potęga o wykładniku naturalnym
                Część II
Wykładniczy zapis liczb postaci: 10, 100, 1000, 10000, ... itd.
                Część III
Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym
                Część IV
Wykładniczy zapis ułamków dziesiętnych
                Suplement do zajęć nr 1
Wykładniczy zapis małych i wielkich liczb

Zajęcia nr 2    MOS "KĄT", REEDUKACJA/MATEMATYKA

                  Temat:
Działania arytmetyczne na potęgach całkowitych liczby 10


Zajęcia te składają się z trzech części zerowej, pierwszej i drugiej. Dostęp do całości tematu w tej części poprzez kliknięcie w powyższy tytuł. Serdecznie zapraszamy.

                Część 0
Intro
                Część I
Mnożenie liczb będących całkowitą potęgą liczby 10
                Część II
Dzielenie liczb będących całkowitą potęgą liczby 10

Zajęcia nr 3    MOS "KĄT", REEDUKACJA/MATEMATYKA

                  Temat:
Przeliczanie jednostek miar z użyciem przedrostków zwiększających, tj.: deka, hekto, kilo, mega i giga

Zajęcia nr 4    MOS "KĄT", REEDUKACJA/MATEMATYKA

                  Temat:
Przeliczanie jednostek miar z użyciem przedrostków zmniejszających, tj.: decy, centy, mili, mikro i nano

Autor projektu: Krzysiek Pilawski
Osadzenie na stronie: Grzegorz Spichał

GÓRA         SZKOŁA         

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!