ORGANIZACJA ROKU

rok szkolny 2019/2020

Wybierz miesiąc:

WRZESIEŃ  PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEŃ  STYCZEŃ

LUTY  MARZEC  KWIECIEŃ  MAJ  CZERWIEC

WRZESIEŃ

02 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO g. 1200
12 RADA PEDAGOGICZNA g. 1400
19 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS III LO g. 1400
20 ŚWIĘTO SZKOŁY  
26 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
8BM, 8SI, 1sBZ LO
g. 1400 - 1630

PAŹDZIERNIK

03 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS II LO  
03 DZIEŃ OTWARTY g. 1630-1830
10 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
1sMM, 1nMC, 1nDM (LO)
g. 1400 - 1630
14 ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH g. 1200
17 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
1nBJ, 1sMJ, 1sJM (LO)
g. 1400 - 1630
31 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

LISTOPAD

01 ŚWIĘTO ZMARŁYCH  
11 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
21 RADA PÓŁSEMESTRALNA - (informacje o ocenach) g. 1100
19-22 MATURA PRÓBNA KLASY III LO
19 listopada - język polski
20 listopada - matematyka
21 listopada - wybrany język obcy nowożytny
22 listopada - wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym
 

GRUDZIEŃ

Do 19 INFORMACJA O PROPONOWANYCH OCENACH PÓŁROCZNYCH  
19 DZIEŃ OTWARTY g. 1630-1830
20 WIGILIA SZKOLNA g. 1200
23-31 FERIE ŚWIĄTECZNE  

STYCZEŃ

01-06 FERIE ŚWIĄTECZNE  
07 PIERWSZY DZIEŃ NAUKI PO FERIACH ŚWIĄTECZNYCH  
24 RADA ZATWIERDZAJĄCA g. 1100
24 KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA  
30 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS: III LO g. 1400 - 1630

LUTY

06 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
8BM, 8SI, 1sBZ LO
g. 1400 - 1630
10-23 FERIE ZIMOWE  
24 PIERWSZY DZIEŃ NAUKI PO FERIACH  
27 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
1sMM, 1sMJ, 1sXY (LO)
g. 1400 - 1630

MARZEC

05 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS:
1nBJ, 1nMC, 1nDM (LO)
g. 1400 - 1630
12 ZEBRANIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW KLAS: II LO g. 1400 - 1630
26 DZIEŃ OTWARTY g. 1630-1830

KWIECIEŃ

08 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE, „JAJECZKO” g. 1200
09-14 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  
15 PIERWSZY DZIEŃ NAUKI PO WIOSENNEJ PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ  
16 RADA KLASYFIKACYJNA KLAS III LO g. 1400
20-22 EGZAMINY KLASYFIKACYJNE KLAS III LO  
21-23 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
23 RADA ZATWIERDZAJĄCA KLAS III LO g. 1400
24 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO g. 1200

MAJ

04-06 DNI WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
MATURY PISEMNE
 
04-22 MATURY PISEMNE I USTNE  
21 DZIEŃ OTWARTY
INFORMACJA O PROPONOWANYCH OCENACH KOŃCOWOROCZNYCH
g. 1630-1830

CZERWIEC

11 BOŻE CIAŁO  
12 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  
17 WYSTAWIANIE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH  
18 RADA KALASYFIKACYJNA g. 1000
19-23 EGZAMINY KLASYFIKACYJNE  
24 RADA PLENARNA ZATWIERDZAJĄCA KLASYFIKACJĘ g. 1000
25 WYPISYWANIE ŚWIADECTW  
26 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO g. 1200 ☺☻

GÓRA         START        

©2007-2019 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”. Wykonanie: . Licencja Creative Commons.
Polityka prywatności: pliki COOKIES, postanowienia RODO.