PLAN ZAJĘĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II semestr 2010/2011

UWAGA!!!
Zmiany w planach prosimy sledzić na tablicy ogłoszeń.

Zajęcia indywidualne

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek

IA   IMM   IB   IK   IIWC   IIE   IIJ   IIIMG   IIIMP   IIIMJ

Klasa IA

IA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
fizyka WF j.polski matematyka ZS
10.15
11.00
informatyka j.polski geografia g.wych ZS
11.10
11.55
j.polski j.polski j.niem/j.ros
j.franc
biologia etyka
12.05
12.50
j.polski matematyka chemia fizyka geografia
13.10
13.55
matematyka WF PP WOK  
14.10
14.55
historia WOS WF j.ang M/B  
15.00
15.45
PO chemia historia j.ang M/B  
15.50
16.35
j.ang M/B j.niem/j.ros
j.franc
  religia  

Klasa IMM

IMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
ZS WF   chemia etyka
10.15
11.00
ZS chemia PP g.wych fizyka
11.10
11.55
historia matematyka j.niem/j.ros
j.franc
WOS historia
12.05
12.50
j.polski fizyka j.polski WOK PO
13.10
13.55
j.polski WF j.polski matematyka geografia
14.10
14.55
matematyka biologia WF j.ang M/B  
15.00
15.45
informatyka geografia j.polski j.ang M/B  
15.50
16.35
j.ang M/B j.niem/j.ros
j.franc
  religia  

Klasa IB

IB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.ang M/B matematyka geografia   j.polski
10.15
11.00
j.ang M/B WF chemia g.wych j.polski
11.10
11.55
ZS historia j.niem/j.ros
j.franc
fizyka PO
12.05
12.50
ZS WOS j.polski biologia matematyka
13.10
13.55
fizyka chemia j.polski j.ang M/B j.polski
14.10
14.55
matematyka geografia PP WF  
15.00
15.45
historia etyka   WOK  
15.50
16.35
informatyka j.niem/j.ros
j.franc
  religia  

Klasa IK

IK Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.ang M/B j.polski     j.polski
10.15
11.00
j.ang M/B WOS   g.wych j.polski
11.10
11.55
informatyka biologia j.niem/j.ros
j.franc
j.polski matematyka
12.05
12.50
matematyka matematyka WF j.polski etyka
13.10
13.55
WF geografia historia j.ang M/B historia
14.10
14.55
ZS chemia geografia WOK PO
15.00
15.45
ZS fizyka chemia WF fizyka
15.50
16.35
  j.niem/j.ros
j.franc
PP religia  

Klasa IIWC

IIWC Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
matematyka   j.niem/j.ros
j.franc
j.polski matematyka
10.15
11.00
ZS   j.polski g.wych biologia
11.10
11.55
ZS matematyka j.polski chemia j.polski
12.05
12.50
j.ang M/B biologia WF j.ang M/B j.polski
13.10
13.55
WF WOS filozofia geografia PO
14.10
14.55
fizyka j.niem/j.ros
j.franc
chemia fizyka geografia
15.00
15.45
j.ang M/B religia PP WF etyka
15.50
16.35
historia   historia informatyka  

Klasa IIE

IIE Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WF chemia j.niem/j.ros
j.franc
matematyka ZS
10.15
11.00
fizyka matematyka j.polski g.wych ZS
11.10
11.55
WOS biologia j.polski PO j.polski
12.05
12.50
j.ang M/B filozofia PP j.ang M/B j.polski
13.10
13.55
chemia informatyka WF fizyka matematyka
14.10
14.55
historia j.niem/j.ros
j.franc
historia biologia j.polski
15.00
15.45
j.ang M/B religia etyka geografia geografia
15.50
16.35
      WF  

Klasa IIJ

IIJ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.polski   j.niem/j.ros
j.franc
fizyka biologia
10.15
11.00
j.polski WF WF g.wych geografia
11.10
11.55
fizyka WF PP matematyka ZS
12.05
12.50
j.ang M/B matematyka j.polski j.ang M/B ZS
13.10
13.55
informatyka biologia WOS j.polski filozofia
14.10
14.55
chemia j.niem/j.ros
j.franc
etyka j.polski matematyka
15.00
15.45
j.ang M/B religia historia chemia historia
15.50
16.35
PO   geografia    

Było minęło, słowem klasy maturalne poniżej :)

Matura: więcej  »»

Klasa IIIMG

IIIMG
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  WF   WF j.polski
(FAK)
10.15
11.00
  matematyka   g.wych j.polski
(FAK)
11.10
11.55
WF j.polski j.polski j.polski j.polski
(FAK)
12.05
12.50
historia
(FAK)
j.polski matematyka filozofia
(FAK)
matematyka
13.10
13.55
biologia
(FAK)
matematyka matematyka matematyka biologia
(FAK)
14.10
14.55
j.polski j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
j.ang M/R religia
15.00
15.45
j.polski   j.ang R j.ang M/R  
15.50
16.35
j.ang M        

Matura: więcej  »»

Klasa IIIMP

IIIMP
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
historia
(FAK)
  matematyka matematyka j.polski
(FAK)
10.15
11.00
biologia
(FAK)
filozofia
(FAK)
matematyka g.wych j.polski
(FAK)
11.10
11.55
WF biologia
(FAK)
WF WF j.polski
(FAK)
12.05
12.50
j.polski matematyka j.polski matematyka  
13.10
13.55
j.polski j.polski j.polski j.polski matematyka
14.10
14.55
  j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
j.ang M/R religia
15.00
15.45
    j.ang R j.ang M/R  
15.50
16.35
j.ang M        

Matura: więcej  »»

Klasa IIIMJ

IIIMJ
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  j.polski   WF j.polski
(FAK)
10.15
11.00
j.polski j.polski j.polski j.polski j.polski
(FAK)
11.10
11.55
j.polski matematyka matematyka historia
(FAK)
j.polski
(FAK)
12.05
12.50
matematyka WF matematyka biologia
(FAK)
biologia
(FAK)
13.10
13.55
WF matematyka g.wych matematyka filozofia
(FAK)
14.10
14.55
  j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
j.ang M/R religia
15.00
15.45
    j.ang R j.ang M/R  
15.50
16.35
j.ang M        

I semestr 2010/2011

Wybierz klasę:

Kl IA    Kl IMM    Kl IB    Kl IK    Kl IIWC    Kl IIE    Kl IIJ

Kl IIIMG    Kl IIIMP    Kl IIIMJ   

Wejscie do grafiku zajęć indywidualnych znajduje się: tutaj  »»

Klasa IA

IA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
j.ang M/R j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
chemia ZS
10.15
11.00
fizyka matematyka j.ang M/R g.wych ZS
11.10
11.55
informatyka j.polski WF biologia j.polski
12.05
12.50
j.polski j.polski chemia j.ang M/R j.polski
13.10
13.55
WF PP matematyka WOK etyka
14.10
14.55
matematyka geografia historia geografia PO
15.00
15.45
  historia   WF religia
15.50
16.35
  WOS   fizyka  

Klasa IMM

IMM poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
j.ang M/R j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
geografia  
10.15
11.00
PP chemia j.ang M/R g.wych  
11.10
11.55
WOS matematyka WF WF PO
12.05
12.50
ZS biologia matematyka j.ang M/R geografia
13.10
13.55
ZS matematyka historia etyka fizyka
14.10
14.55
informatyka WF fizyka j.polski historia
15.00
15.45
j.polski   j.polski j.polski religia
15.50
16.35
j.polski   chemia WOK  

Klasa IB

IB poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
ZS j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
j.ang M/R  
10.15
11.00
ZS WF j.polski g.wych j.polski
11.10
11.55
j.ang M/R historia j.polski fizyka j.polski
12.05
12.50
informatyka chemia WF WOS etyka
13.10
13.55
WF matematyka chemia biologia matematyka
14.10
14.55
matematyka PP j.ang M/R WOK j.polski
15.00
15.45
PO   historia geografia religia
15.50
16.35
fizyka   geografia    

Klasa IK

IK poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
j.polski j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
j.ang M/R geografia
10.15
11.00
WOS WF j.polski g.wych historia
11.10
11.55
j.ang M/R biologia j.polski chemia matematyka
12.05
12.50
historia matematyka fizyka geografia fizyka
13.10
13.55
informatyka WF PP j.polski religia
14.10
14.55
ZS matematyka j.ang M/R j.polski  
15.00
15.45
ZS   chemia WOK  
15.50
16.35
PO   etyka    

Klasa IIWC

IIWC poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
  historia WF etyka j.polski
10.15
11.00
ZS biologia j.niem/j.ros
j.franc
g.wych j.polski
11.10
11.55
ZS PP j.ang M/R j.polski biologia
12.05
12.50
j.ang M/R j.niem/j.ros
j.franc
j.polski j.polski matematyka
13.10
13.55
matematyka WF WF j.ang M/R PO
14.10
14.55
fizyka WOS chemia informatyka filozofia
15.00
15.45
historia matematyka geografia fizyka  
15.50
16.35
chemia geografia   religia  

Klasa IIE

IIE poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
informatyka matematyka WF WOS ZS
10.15
11.00
historia PO j.niem/j.ros
j.franc
g.wych ZS
11.10
11.55
chemia etyka j.ang M/R geografia matematyka
12.05
12.50
j.ang M/R j.niem/j.ros
j.franc
j.polski fizyka j.polski
13.10
13.55
PP chemia j.polski j.ang M/R j.polski
14.10
14.55
biologia WF historia matematyka  
15.00
15.45
fizyka geografia j.polski filozofia  
15.50
16.35
  biologia WF religia  

Klasa IIJ

IIJ poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
  j.polski   j.polski historia
10.15
11.00
j.polski j.polski j.niem/j.ros
j.franc
g.wych PO
11.10
11.55
j.polski chemia j.ang M/R matematyka geografia
12.05
12.50
j.ang M/R j.niem/j.ros
j.franc
WF etyka matematyka
13.10
13.55
fizyka biologia geografia j.ang M/R ZS
14.10
14.55
PP WF matematyka fizyka ZS
15.00
15.45
chemia   historia informatyka filozofia
15.50
16.35
biologia   WOS religia  

Klasa IIIMG

IIIMG poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
  j.polski   matematyka biologia
10.15
11.00
  matematyka matematyka g.wych matematyka
11.10
11.55
WF WF ZS filozofia religia
12.05
12.50
biologia WF ZS j.polski  
13.10
13.55
j.polski j.niem/j.ros
j.franc
j.polski j.polski  
14.10
14.55
historia j.niem/j.ros
j.franc
j.polski j.ang M/R  
15.00
15.45
j.ang M/R   matematyka j.ang M/R  
15.50
16.35
    matematyka    

Klasa IIIMP

IIIMP poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
WF   matematyka biologia matematyka
10.15
11.00
j.polski j.polski j.polski g.wych filozofia
11.10
11.55
ZS matematyka j.polski j.polski religia
12.05
12.50
ZS matematyka WF matematyka  
13.10
13.55
biologia j.niem/j.ros
j.franc
historia matematyka  
14.10
14.55
j.polski j.niem/j.ros
j.franc
WF j.ang M/R  
15.00
15.45
j.ang M/R     j.ang M/R  
15.50
16.35
         

Klasa IIIMJ

IIIMJ poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
09.20
10.05
matematyka matematyka   historia filozofia
10.15
11.00
WF WF matematyka j.polski biologia
11.10
11.55
j.polski j.polski matematyka matematyka religia
12.05
12.50
j.polski j.polski j.polski matematyka  
13.10
13.55
ZS j.niem/j.ros
j.franc
WF biologia  
14.10
14.55
ZS j.niem/j.ros
j.franc
g.wych j.ang M/R  
15.00
15.45
j.ang M/R     j.ang M/R  
15.50
16.35
         
Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |

| 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!