PLAN ZAJĘĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II semestr 2011/2012

UWAGA!!!
Zmiany w planach prosimy sledzić na tablicy ogłoszeń.

INFO!!!
Klasy i prowadzący zajęcia - 2011/2012 Pliki w formacie pdf

Zajęcia indywidualne

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek

IDB   IAS   IMG   IK   IIA   IIB   IIMM   IIIWC   IIIE   IIIJ

IDB

IDB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
matematyka informatyka j.ang G/M j.ang G/M ZS
10.15
11.00
WOS biologia chemia g.wych ZS
11.10
11.55
fizyka j.niem/j.ros
j.franc
PP j.polski geografia
12.05
12.50
historia etyka j.polski j.polski PO
13.10
13.55
WF historia j.polski j.ang G/M religia
14.10
14.55
chemia geografia j.niem/j.ros
j.franc
WOK  
15.00
15.45
j.polski WF matematyka fizyka  
15.50
16.35
    matematyka WF  

IAS

IAS Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  WF j.ang G/M j.ang G/M religia
10.15
11.00
WF historia geografia g.wych geografia
11.10
11.55
PO j.niem/j.ros
j.franc
informatyka chemia ZS
12.05
12.50
j.polski WOS chemia WOK ZS
13.10
13.55
j.polski matematyka PP j.ang G/M matematyka
14.10
14.55
j.polski etyka j.niem/j.ros
j.franc
j.polski matematyka
15.00
15.45
fizyka WF religia j.polski biologia
15.50
16.35
historia     fizyka  

IMG

IMG Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
etyka historia geografia    
10.15
11.00
WF matematyka j.polski g.wych  
11.10
11.55
ZS j.niem/j.ros
j.franc
j.polski historia matematyka
12.05
12.50
ZS j.polski PP j.ang G/M chemia
13.10
13.55
chemia j.polski informatyka j.polski geografia
14.10
14.55
WOS WF j.niem/j.ros
j.franc
fizyka PO
15.00
15.45
WOK biologia j.ang G/M WF religia
15.50
16.35
fizyka   j.ang G/M matematyka  

IK

IK Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WF   chemia WF  
10.15
11.00
historia WF matematyka j.polski historia
11.10
11.55
WOS j.niem/j.ros
j.franc
j.polski j.polski fizyka
12.05
12.50
PO PP j.polski j.ang G/M geografia
13.10
13.55
ZS biologia j.polski WOK etyka
14.10
14.55
ZS informatyka j.niem/j.ros
j.franc
chemia g.wych
15.00
15.45
matematyka geografia j.ang G/M matematyka religia
15.50
16.35
    j.ang G/M fizyka  

IIA

IIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
    j.polski j.polski  
10.15
11.00
matematyka informatyka j.polski g.wych ZS
11.10
11.55
WF WF j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M ZS
12.05
12.50
chemia j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M fizyka filozofia
13.10
13.55
historia matematyka j.ang G/M j.polski chemia
14.10
14.55
fizyka historia matematyka j.polski etyka
15.00
15.45
WOS PP biologia WF geografia
15.50
16.35
PO biologia   geografia religia

IIB

IIB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WOS matematyka etyka WF biologia
10.15
11.00
WF matematyka informatyka g.wych filozofia
11.10
11.55
chemia historia j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M j.polski
12.05
12.50
matematyka j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M chemia j.polski
13.10
13.55
fizyka geografia j.ang G/M fizyka j.polski
14.10
14.55
j.polski WF biologia historia ZS
15.00
15.45
j.polski   PP geografia ZS
15.50
16.35
      PO religia

IIMM

IIMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WF chemia j.polski geografia  
10.15
11.00
j.polski j.polski historia g.wych biologia
11.10
11.55
j.polski j.polski j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M historia
12.05
12.50
matematyka j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M matematyka fizyka
13.10
13.55
WF informatyka j.ang G/M chemia PO
14.10
14.55
ZS matematyka PP fizyka geografia
15.00
15.45
ZS WOS filozofia WF etyka
15.50
16.35
    biologia   religia

IIIWC

IIIWC
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
21 MAJA 22 MAJA   24 MAJA 25 MAJA
10.15
11.00
MATURA MATURA   MATURA MATURA
11.10
11.55
         
12.05
12.50
godz. 900
j.francuski
p.p.
godz. 1000
j.polski
prezentacja
  godz. 1000
j.polski
prezentacja
godz. 1230
j.francuski
USTNY
13.10
13.55
         
14.10
14.55
godz. 1400
j.francuski
p.r.
       
15.00
15.45
         
15.50
16.35
godz. 1000
j.polski
prezentacja
       

IIIE

IIIE
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
21 MAJA 22 MAJA   24 MAJA 25 MAJA
10.15
11.00
MATURA MATURA   MATURA MATURA
11.10
11.55
         
12.05
12.50
godz. 900
j.francuski
p.p.
godz. 1000
j.polski
prezentacja
  godz. 1000
j.polski
prezentacja
godz. 1230
j.francuski
USTNY
13.10
13.55
         
14.10
14.55
godz. 1400
j.francuski
p.r.
       
15.00
15.45
         
15.50
16.35
godz. 1000
j.polski
prezentacja
       

IIIJ

IIIJ
archiwum
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
21 MAJA 22 MAJA   24 MAJA 25 MAJA
10.15
11.00
MATURA MATURA   MATURA MATURA
11.10
11.55
         
12.05
12.50
godz. 900
j.francuski
p.p.
godz. 1000
j.polski
prezentacja
  godz. 1000
j.polski
prezentacja
godz. 1230
j.francuski
USTNY
13.10
13.55
         
14.10
14.55
godz. 1400
j.francuski
p.r.
       
15.00
15.45
         
15.50
16.35
godz. 1000
j.polski
prezentacja
       

I semestr 2011/2012

Zajęcia indywidualne

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek

IDB   IAS   IMG   IK   IIA   IIB   IIMM   IIIWC   IIIE   IIIJ

IDB

IDB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  j.niem/j.ros
j.franc
matematyka geografia  
10.15
11.00
etyka WOS matematyka g.wych ZS
11.10
11.55
fizyka historia chemia fizyka ZS
12.05
12.50
historia PP j.polski WOK geografia
13.10
13.55
matematyka informatyka j.ang G/M j.ang G/M biologia
14.10
14.55
j.polski j.ang G/M j.niem/j.ros
j.franc
j.polski chemia
15.00
15.45
j.polski WF WF j.polski  
15.50
16.35
PO   religia WF  

IAS

IAS Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  j.niem/j.ros
j.franc
geografia fizyka chemia
10.15
11.00
fizyka matematyka j.polski g.wych etyka
11.10
11.55
chemia informatyka j.polski j.polski geografia
12.05
12.50
PO historia PP j.polski ZS
13.10
13.55
biologia j.polski j.ang G/M j.ang G/M ZS
14.10
14.55
historia j.ang G/M j.niem/j.ros
j.franc
matematyka matematyka
15.00
15.45
WF WF WOS WOK  
15.50
16.35
    religia WF  

IMG

IMG Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
fizyka j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M historia etyka
10.15
11.00
ZS chemia chemia g.wych geografia
11.10
11.55
ZS j.polski PP geografia biologia
12.05
12.50
j.polski j.polski informatyka j.ang G/M PO
13.10
13.55
j.polski WOS j.polski WOK matematyka
14.10
14.55
WF historia j.niem/j.ros
j.franc
fizyka  
15.00
15.45
WF j.ang G/M matematyka matematyka  
15.50
16.35
    religia WF  

IK

IK Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
matematyka j.niem/j.ros
j.franc
j.ang G/M matematyka fizyka
10.15
11.00
WF PP WF chemia matematyka
11.10
11.55
j.polski j.polski g.wych WOK PO
12.05
12.50
j.polski j.polski historia j.ang G/M historia
13.10
13.55
ZS geografia informatyka WOS j.polski
14.10
14.55
ZS chemia j.niem/j.ros
j.franc
fizyka  
15.00
15.45
biologia j.ang G/M WF geografia  
15.50
16.35
  etyka religia    

IIA

IIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WF j.polski j.polski j.polski  
10.15
11.00
chemia j.polski j.polski g.wych ZS
11.10
11.55
WOS WF j.ang G/M j.ang G/M ZS
12.05
12.50
matematyka j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
chemia biologia
13.10
13.55
fizyka j.ang G/M matematyka fizyka filozofia
14.10
14.55
etyka informatyka biologia historia PO
15.00
15.45
historia PP geografia WF religia
15.50
16.35
  geografia   matematyka  

IIB

IIB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
chemia WF j.polski   biologia
10.15
11.00
j.polski informatyka j.polski g.wych chemia
11.10
11.55
matematyka matematyka j.ang G/M j.ang G/M j.polski
12.05
12.50
fizyka j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
fizyka j.polski
13.10
13.55
WF j.ang G/M biologia geografia ZS
14.10
14.55
PO geografia PP matematyka ZS
15.00
15.45
etyka historia filozofia WF religia
15.50
16.35
historia   WOS    

IIMM

IIMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
    historia chemia geografia
10.15
11.00
j.polski j.polski informatyka g.wych biologia
11.10
11.55
j.polski WF j.ang G/M j.ang G/M historia
12.05
12.50
chemia j.niem/j.ros
j.franc
j.niem/j.ros
j.franc
geografia fizyka
13.10
13.55
WF j.ang G/M PP j.polski PO
14.10
14.55
WF matematyka j.polski matematyka etyka
15.00
15.45
ZS filozofia matematyka fizyka religia
15.50
16.35
ZS WOS biologia    

IIIWC

IIIWC Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  matematyka   biologia
(fak)
j.polski
10.15
11.00
matematyka j.niem/j.ros
j.franc
WF g.wych j.polski
11.10
11.55
WF j.ang M/R j.polski j.polski matematyka
12.05
12.50
biologia biologia j.polski j.polski filozofia
13.10
13.55
matematyka
(fak)
religia j.niem/j.ros
j.franc
WF  
14.10
14.55
ZS matematyka
(fak)
historia biologia
(fak)
j.polski
(fak)
15.00
15.45
ZS matematyka
(fak)
j.ang M/R   j.polski
(fak)
15.50
16.35
    j.ang M/R    

IIIE

IIIE Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.polski
(fak)
biologia WF biologia
(fak)
j.polski
10.15
11.00
WF j.niem/j.ros
j.franc
historia g.wych j.polski
11.10
11.55
filozofia j.ang M/R j.polski matematyka matematyka
(fak)
12.05
12.50
j.polski matematyka j.polski WF matematyka
(fak)
13.10
13.55
j.polski religia j.niem/j.ros
j.franc
matematyka
(fak)
j.polski
(fak)
14.10
14.55
biologia   matematyka biologia
(fak)
ZS
15.00
15.45
    j.ang M/R   ZS
15.50
16.35
    j.ang M/R    

IIIJ

IIIJ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.polski matematyka
(fak)
  od 8:30
j.polski
matematyka
10.15
11.00
j.polski j.niem/j.ros
j.franc
matematyka
(fak)
g.wych biologia
11.10
11.55
biologia j.ang M/R matematyka WF j.polski
12.05
12.50
WF WF matematyka matematyka j.polski
13.10
13.55
filozofia religia j.niem/j.ros
j.franc
j.polski ZS
14.10
14.55
  j.polski historia j.polski ZS
15.00
15.45
  j.polski j.ang M/R    
15.50
16.35
    j.ang M/R    
Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |

| 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!