PLAN ZAJĘĆ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II semestr 2012/2013

UWAGA!!!
Zmiany w planach prosimy sledzić na tablicy ogłoszeń.

INFO!!!
Klasy licealne i prowadzący zajęcia - 2012/2013 Pliki w formacie pdf

Zajęcia indywidualne

Terminami zajęć z edukacji seksualnej

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek

IE   IJ   IMM   IMC   IIDB   IIAS   IIMK   IIIA   IIIMM   IIIB

IE

IE Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
ZS j.polski WF   religia
10.15
11.00
matematyka j.polski informatyka edu. dla bez. j.ang G/M
11.10
11.55
historia j.nie/j.fr
j.ros
j.nie/j.fr WF j.ang G/M
12.05
12.50
ZS etyka j.ang G/M WOS j.polski
13.10
13.55
WOK historia matematyka j.polski j.polski
14.10
14.55
fizyka g.wych matematyka geografia j.rosyjski
15.00
15.45
PP WF   PP biologia
15.50
16.35
chemia        

IJ

IJ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
    matematyka edu. dla bez. religia
10.15
11.00
historia j.polski matematyka fizyka j.ang G/M
11.10
11.55
WOK j.nie/j.fr
j.ros
j.nie/j.fr j.polski j.ang G/M
12.05
12.50
etyka j.polski j.ang G/M j.polski ZS
13.10
13.55
PP WF informatyka geografia ZS
14.10
14.55
  PP biologia WF j.rosyjski
15.00
15.45
  historia WOS WF matematyka
15.50
16.35
  chemia   g.wych  

IMM

IMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
  biologia j.polski j.polski religia
10.15
11.00
  WF matematyka j.polski WOK
11.10
11.55
WOS j.polski matematyka chemia WF
12.05
12.50
fizyka j.nie/j.fr j.nie/j.fr edu. dla bez. j.ang G/M
13.10
13.55
etyka PP j.ang G/M PP j.ang G/M
14.10
14.55
j.rosyjski historia informatyka ZS geografia
15.00
15.45
matematyka   g.wych ZS j.rosyjski
15.50
16.35
historia     WF  

IMC

IMC Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.polski historia informatyka matematyka religia
10.15
11.00
j.polski PP j.polski g.wych ZS
11.10
11.55
matematyka edu. dla bez. j.polski geografia ZS
12.05
12.50
matematyka j.nie/j.fr j.nie/j.fr chemia j.ang G/M
13.10
13.55
fizyka WOS j.ang G/M WF j.ang G/M
14.10
14.55
WOK etyka   PP biologia
15.00
15.45
historia WF     j.rosyjski
15.50
16.35
j.rosyjski WF      

IIDB

IIDB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
PO fizyka chemia fizyka j.polski
10.15
11.00
etyka WF WF matematyka j.polski
11.10
11.55
g.wych chemia matematyka j.ang G/M geografia
12.05
12.50
WOS PP matematyka ZS biologia
13.10
13.55
historia j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr ZS informatyka
14.10
14.55
j.polski j.polski j.ang G/M WF j.ang G/M
15.00
15.45
filozofia j.polski biologia historia  
15.50
16.35
j.rosyjski religia   geografia  

IIAS

IIAS Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
g.wych j.polski etyka   filozofia
10.15
11.00
PO j.polski geografia biologia matematyka
11.10
11.55
matematyka WOS WF j.ang G/M j.polski
12.05
12.50
matematyka biologia informatyka fizyka j.polski
13.10
13.55
j.polski j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr WF fizyka
14.10
14.55
chemia historia j.ang G/M historia j.ang G/M
15.00
15.45
WF chemia ZS geografia  
15.50
16.35
j.rosyjski religia ZS PP  

IIMK

IIMK Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WOS WF     geografia
10.15
11.00
historia fizyka etyka geografia fizyka
11.10
11.55
ZS j.polski informatyka j.ang G/M matematyka
12.05
12.50
ZS j.polski WF WF matematyka
13.10
13.55
matematyka j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr j.polski j.polski
14.10
14.55
PP chemia j.ang G/M j.polski j.ang G/M
15.00
15.45
chemia biologia filozofia biologia PO
15.50
16.35
j.rosyjski religia g.wych historia  

IIIA

IIIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         

IIIMM

IIIMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         

IIIB

IIIB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         
:) :)
:) :)
         

I semestr 2012/2013

Zajęcia indywidualne

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek

IE   IJ   IMM   IMC   IIDB   IIAS   IIMK   IIIA   IIIMM   IIIB

IE

IE Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
ZS j.polski WF   religia
10.15
11.00
matematyka j.polski informatyka edu. dla bez. j.ang G/M
11.10
11.55
historia j.nie/j.fr j.nie/j.fr WF j.ang G/M
12.05
12.50
ZS etyka j.ang G/M WOS j.polski
13.10
13.55
WOK historia matematyka j.polski j.polski
14.10
14.55
fizyka g.wych matematyka geografia j.rosyjski
15.00
15.45
PP WF   PP biologia
15.50
16.35
chemia       j.rosyjski

IJ

IJ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
    matematyka edu. dla bez. religia
10.15
11.00
historia j.polski matematyka fizyka j.ang G/M
11.10
11.55
WOK j.nie/j.fr j.nie/j.fr j.polski j.ang G/M
12.05
12.50
etyka j.polski j.ang G/M j.polski ZS
13.10
13.55
PP WF informatyka geografia ZS
14.10
14.55
  PP biologia WF j.rosyjski
15.00
15.45
  historia WOS WF matematyka
15.50
16.35
  chemia   g.wych j.rosyjski

IMM

IMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
    j.polski j.polski religia
10.15
11.00
  WF matematyka j.polski WOK
11.10
11.55
WOS j.polski matematyka chemia WF
12.05
12.50
fizyka j.nie/j.fr j.nie/j.fr edu. dla bez. j.ang G/M
13.10
13.55
etyka PP j.ang G/M PP j.ang G/M
14.10
14.55
j.rosyjski historia informatyka ZS geografia
15.00
15.45
matematyka   g.wych ZS j.rosyjski
15.50
16.35
historia     WF biologia

IMC

IMC Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
j.polski historia informatyka matematyka religia
10.15
11.00
j.polski PP j.polski g.wych ZS
11.10
11.55
matematyka edu. dla bez. j.polski geografia ZS
12.05
12.50
matematyka j.nie/j.fr j.nie/j.fr chemia j.ang G/M
13.10
13.55
fizyka WOS j.ang G/M WF j.ang G/M
14.10
14.55
WOK WF etyka PP biologia
15.00
15.45
historia WF     j.rosyjski
15.50
16.35
j.rosyjski        

IIDB

IIDB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
PO fizyka chemia fizyka j.polski
10.15
11.00
etyka WF WF matematyka j.polski
11.10
11.55
g.wych chemia matematyka j.ang G/M geografia
12.05
12.50
WOS PP matematyka ZS biologia
13.10
13.55
historia j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr ZS informatyka
14.10
14.55
j.polski j.polski j.ang G/M WF j.ang G/M
15.00
15.45
filozofia j.polski biologia historia  
15.50
16.35
j.rosyjski religia   geografia  

IIAS

IIAS Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
g.wych j.polski etyka   filozofia
10.15
11.00
PO j.polski geografia biologia matematyka
11.10
11.55
matematyka WOS WF j.ang G/M j.polski
12.05
12.50
matematyka biologia informatyka fizyka j.polski
13.10
13.55
j.polski j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr WF fizyka
14.10
14.55
chemia historia j.ang G/M historia j.ang G/M
15.00
15.45
WF chemia ZS geografia  
15.50
16.35
j.rosyjski religia ZS PP  

IIMK

IIMK Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
WOS WF     geografia
10.15
11.00
historia fizyka etyka geografia fizyka
11.10
11.55
ZS j.polski informatyka j.ang G/M matematyka
12.05
12.50
ZS j.polski WF WF matematyka
13.10
13.55
matematyka j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr j.polski j.polski
14.10
14.55
PP chemia j.ang G/M j.polski j.ang G/M
15.00
15.45
chemia biologia filozofia biologia PO
15.50
16.35
j.rosyjski religia g.wych historia  

IIIA

IIIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
filozofia       j.polski
10.15
11.00
WF   j.ang G/M j.ang G/M j.polski
11.10
11.55
j.polski biologia j.ang G/M matematyka j.polski
(fak)
12.05
12.50
j.polski historia j.polski g.wych j.polski
(fak)
13.10
13.55
matmatyka ZS j.polski ZS biologia
14.10
14.55
matmatyka j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr matematyka
(fak)
WdŻwR
15.00
15.45
j.rosyjski religia WF matematyka
(fak)
WdŻwR
15.50
16.35
    WF matematyka
(fak)
 

IIIMM

IIIMM Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
matematyka historia matematyka    
10.15
11.00
matematyka biologia j.ang G/M j.ang G/M j.polski
(fak)
11.10
11.55
WF j.polski j.ang G/M biologia j.polski
(fak)
12.05
12.50
j.polski j.polski j.polski ZS WdŻwR
13.10
13.55
j.polski filozofia j.polski ZS WdŻwR
14.10
14.55
WF j.nie/j.fr WF matematyka
(fak)
 
15.00
15.45
j.rosyjski religia g.wych matematyka
(fak)
 
15.50
16.35
    j.ni/j.ro/j.fr matematyka
(fak)
 

IIIB

IIIB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.20
10.05
matematyka
(fak)
biologia     j.polski
10.15
11.00
matematyka
(fak)
historia j.ang G/M j.ang G/M j.polski
11.10
11.55
matematyka
(fak)
j.polski j.ang G/M j.polski matematyka
12.05
12.50
WF j.polski g.wych j.polski matematyka
13.10
13.55
WF matematyka WF biologia ZS
14.10
14.55
filozofia j.nie/j.fr j.ni/j.ro/j.fr j.polski
(fak)
ZS
15.00
15.45
j.rosyjski religia   j.polski
(fak)
 
15.50
16.35
         
Dokonaj wyboru strony :)

| 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 |

| 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 |

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”; kilka przyjaciół i znajomych
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!