Projekt edukacyjny w Gimnazjum nr 138

rok szkolny 2018/2019

bum Tematy do realizacji bum

Poniżej znajduje się plik z propozycjami tematów projektów gimnazjalnych. Uczniowie mogą podać własną propozycję tematu oraz wybrać swojego opiekuna projektu.

bum Najważniejsze daty: bum

 • Do 11 stycznia 2019 roku
  uczniowie wybierają temat projektu wraz z nauczycielem opiekunem i dobierają się w zespoły.
 • Do 28 lutego 2019 roku
  uczniowie zbierają informacje potrzebne do opracowania tematu, przygotowują plan działań.
 • Do 30 kwietnia 2019 roku
  poszczególni uczniowie wykonują przydzielone sobie zadania w ramach opracowanego wcześniej planu.
 • Do 15 maja 2019 roku
  uczniowie przygotowują prezentację.
 • Do 31 maja 2019 roku
  uczniowie prezentują opracowany wcześniej projekt (publiczna prezentacja).

Regulamin projektu

Pliki przydatne podczas realizacji projektu

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!