REKRUTACJA

 1. UWAGA:
  • uczniów licealnych przyjmujemy do wszystkich klas I, II oraz III,
  • uczniów gimnazjalnych przyjmujemy do klasy III,
  • uczniów szkoły podstawowej przyjmujemy do klas VII oraz VIII.
bum bum bum bum bum
 1. Kto może do nas przyjść:
  • Kandydat jest uczniem, ktory chciałby kontynuować proces edukacji ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
  • Kandydat jest uczniem w normie intelektualnej.
  • Kandydat, który z powodu różnych przyczyn nie mogoże kontynuować edukacji w szkole tradycyjnej. Na przykład z powodu:
   • choroby somatycznej lub psychicznej,
   • deficytów takich jak: dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia logopedyczne, ADHD, zespoł Aspergera,
   • trudności emocjonolnych wynikających z okresu adoloscencji lub trudnych sytuacji życiowych,
   • przynależność do grup subkulturowych czy przede wszystkim potrzeby indywidualizacji...
     
 2. Dokumenty jakich wymagamy:
  • Mogą to być takie dokumenty jak:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (można je uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opiekującej się szkołą, do której uczęszcza kandydat),
   • świadectwo ostatniej klasy (nawet jeśli nie było promocji),
   • dokumentację medyczną,
   • zdjecie kandydata (2 sztuki).
  • W Ośrodku (u nas) już po otrzymaniu pozytywnej informacji od Komisji Przyjęć o rekrutacji, może się zdarzyć, że rodzice lub pełnoletni uczeń zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowej dokumentacji.
    
 3. Jak dostać się na Komisję Przyjęć:
  • Pierwszy krok:
   Kandydat dzwoni do sekretariatu i umawia się na spotkanie z Komisją Przyjąć (Komisja Przyjęć czyli rozmowa z psychologiem, dyrektorem szkoły oraz wychowawcą klasy, do której kandydat będzie aspirował).
  • Drugi krok:
   Jeśli Komisja Przyjęć poinformuje o pozytywnej decyzji rekrutacji, należy nawiązać kontakt z wychowawcą w celu omówienia szczegółów "wejścia" do grupy.
  • Trzeci krok:
   Kandydat dostarcza niezbędne dokumenty o których była mowa w punkcie 2.
  • Czwarty krok:
   Witamy :)

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!