PODRĘCZNIKI

rok szkolny 2018/2019

Wykazy podręczników
Poniżej znajdują się wejścia do wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w nowych typach szkół oraz starych typach szkół (klasy III gimnazjum oraz I, II i III liceum)

Wykazy podręczników:

Prowadzący
rodzaj zajęć
Klasa Numer ewidencyjny Podręcznik (autor, tytuł)
Hanna Sokołowska
j.polski
VII SP 868/4/2017 Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, Witold Bobiński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Hanna Sokołowska
j.polski
VII SP 865/6/2017 Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, Zofia Czarniecka-Rodzik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Hanna Sokołowska
j.polski
VIII SP 865/5/2018 Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Witold Bobiński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Hanna Sokołowska
j.polski
VIII SP 865/7/2018 Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Zofia Czarniecka-Rodzik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Hanna Sokołowska
j.polski
III G 26/3/2016/z1 Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 3, Witold Bobiński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Marzena Sosnowska
j.polski
     
Katarzyna
Radecka-Mikulicz
j.polski
     
Daria Chmiel
j.polski
     
Tomasz Maćkowiak
j.polski
     
Małgorzata Sieradzka
j.angielski
I LO 691/1/2014/2014 My Matura Success Intermediate Students's Book. Podręcznik wieloletni, Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Catherine Bright, Regina Raczyńska, Pearson Central Europe Sp. z o.o.
Małgorzata Sieradzka
j.angielski
II LO 691/2/2014/2014 My Matura Success Pre-Intermediate Student's Book. Podrecznik wieloletni, Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Catherine Bright, Tomasz Siuta, Pearson Central Europe Sp. z o.o.
Małgorzata Sieradzka
j.angielski
III LO 916/2017 Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego, Marta Rosińska, Lynda Edwards, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Magda Milewska
j.angielski
I LO    
Magda Milewska
j.angielski
II LO    
Magda Milewska
j.angielski
III LO 916/2017 Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego, Marta Rosińska, Lynda Edwards, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Aleksandra Ścisław
j.angielski
VII SP 854/1/2017 New Voices. Klasa 7, Katherine i Steve Bilsborough, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Aleksandra Ścisław
j.angielski
VIII SP 925/2018 Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Aleksandra Ścisław
j.angielski
III G 759/2015 Repetytorium Gimnazjalisty. Podręcznik do języka angielskiego, Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Aleksandra Ścisław
j.angielski
I LO 674/2/2013/2015 Gateway plus 2, David Spencer, Macmillan Polska Sp. z o.o.
Anna Strojna
j.niemiecki
     
Tadeusz Detko
j.francuski
     
Marek Machul
j.rosyjski
VII SP 805/1/2017 3xo. Język rosyjski. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 7, Beata Gawęcka-Ajchel, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Marek Machul
j.rosyjski
VIII SP 805/2/2018 3xo. Język rosyjski. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 8, Beata Gawęcka-Ajchel, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Marek Machul
j.rosyjski
III G 97/1/2009/2015 3xo. Język rosyjski. Podręcznik do gimnazjum. Część 1, Beata Gawęcka-Ajchel, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Marek Machul
j.rosyjski
I LO 294/1/2011/2015 Вот и мы 1. Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. sp.k.
Marek Machul
j.rosyjski
II LO 294/2/2012/2015 Вот и мы 2. Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. sp.k.
Marek Machul
j.rosyjski
III LO 324/3/2011/z1/2015 Wot i my 3. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik, Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. sp.k.
Mariusz Dymek
historia
VII SP 829/4/2017 Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, T. Małkowski, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Mariusz Dymek
historia
III G 189/3/2011/2017 Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum, J. Ustrzycki, Operon
Mariusz Dymek
historia
II LO 642/1/2013
642/2/2014
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Nowa Era Spółka z o.o.
Zrozumieć przeszlość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2, Paweł Klint, Piotr Galik, Nowa Era Spółka z o.o.
Mariusz Dymek
historia
III LO 642/3/2014
642/4/2015
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3, Piotr Galik, Nowa Era Spółka z o.o.
Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4, Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, Nowa Era Spółka z o.o.
Czesław Witkowski
historia
III G 189/3/2011/2017 Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum, J. Ustrzycki, Operon
Zbigniew Marciniuk
historia
     
Joanna Konopczyńska
historia
III LO 642/3/2014
642/4/2015
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3, Piotr Galik, Nowa Era Spółka z o.o.
Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4, Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, Nowa Era Spółka z o.o.
Czesław Witkowski
WOS
VIII SP 874/2017 Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski, Nowa Era Spółka z o.o.
Czesław Witkowski
WOS
I LO 469/2012/2015 Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Maciej Batorski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Czesław Witkowski
WOS
II LO 577/1/2012/2015 Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Artur Derdziak, Maciej Batorski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Czesław Witkowski
WOS
III LO 577/2/2013/2016 Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Maciej Batorski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Marek Machul
filozofia
II LO ---------- Nauczyciel nie korzysta z żadnego podręcznika wskazanego w wykazie.
Zajęcia w oparciu o materiały zaproponowane przez nauczyciela w trakcie zajęć
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Art. 22aa.
Marek Machul
filozofia
III LO ---------- Nauczyciel nie korzysta z żadnego podręcznika wskazanego w wykazie.
Zajęcia w oparciu o materiały zaproponowane przez nauczyciela w trakcie zajęć
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Art. 22aa.
Krzysztof Okoń
historia i społeczeństwo
     
Krzysztof Okoń
etyka
     
Tadeusz Detko
religia
     
Jacek Szulczewski
wiedza o kulturze
     
Jacek Szulczewski
plastyka
     
Jacek Maciejewski
plastyka
     
Jacek Maciejewski
muzyka
     
Jacek Maciejewski
zajęcia artystyczne
     
Anna Kucharska
matematyka
VIII SP 787/5/2018 Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Anna Kucharska
matematyka
I LO 412/1/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Anna Kucharska
matematyka
II LO 412/2/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Anna Kucharska
matematyka
II LO 563/2/2013 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Anna Kucharska
matematyka
III LO 412/3/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Anna Kucharska
matematyka
III LO 563/3/2014 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Olga Kośnik
matematyka
VII LO 787/4/2017 Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Olga Kośnik
matematyka
III G 62/3/2016/z1 Matematyka wokół nas. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 3, Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Olga Kośnik
matematyka
I LO 412/1/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Olga Kośnik
matematyka
II LO 412/2/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Katarzyna Wasiłowska
matematyka
III G 62/3/2016/z1 Matematyka wokół nas. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 3, Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Katarzyna Wasiłowska
matematyka
III LO 412/3/2012 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
Monika Chędowska
matematyka
     
Marcin Binkiewicz
matematyka
     
Grzegorz Spichał
fizyka
VII SP 821/1/2017 Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Grzegorz Spichał
fizyka
VIII SP 821/2/2018 Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Grzegorz Spichał
fizyka
G 11/1/2009/2015
11/2/2010/2016
11/3/2010/2017
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1, 2, 3, pod red. Barbara Sagnowskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Grzegorz Spichał
fizyka
II LO 548/1/2012/2015
548/2/2013/2016
Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony, część I i II, autorstwa Marii Fiałkowskiej, Barbary Sagnowskiej, Jadwigi Salach, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Ewa Wychowaniec
fizyka
I LO 447/2012/2015 Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa Era Spółka z o.o.
Ewa Wychowaniec
fizyka
III LO 632/1/2013/2015
632/2/2013/2016
632/3/2014/2016
Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym cz 1, 2, 3, Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz, Nowa Era Spółka z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
VII SP 806/4/2017 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII, Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
VIII SP 806/5/2018 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII, Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
III G 739/2/2016 Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
I LO 748/2015 Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
II LO 643/e/2015 Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Lidka Durbajło
informatyka
III LO 643/e/2015 Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Grażyna Koba, Migra Sp. z o.o.
Marcin Kołsut
geografia
VII SP 906/3/2017 Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał, Nowa Era Spółka z o.o.
Marcin Kołsut
geografia
VIII SP 906/4/2018 Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński, Nowa Era Spółka z o.o.
Marcin Kołsut
geografia
III G    
Marcin Kołsut
geografia
I LO 433/2012/2014 Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Radosław Uliszak,Krzysztof Wiedermann, Nowa Era Spółka z o.o.
Marcin Kołsut
geografia
II LO 501/1/2012/2015
501/2/2013/2016
Oblicza geografii. Część 1. Podrecznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era Spółka z o.o.
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Tomasz Rachwał, Nowa Era Spółka z o.o.
Marcin Kołsut
geografia
III LO 501/3/2014 Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era Spółka z o.o.
Jan
Małkowski
biologia
I LO 450/2012/2015 Biologia na czasie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachrowski, Nowa Era
Jan
Małkowski
biologia
II LO 564/1/2012/2015 Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik i in., Nowa Era
Jan
Małkowski
biologia
III LO 564/2/2013/2016
564/3/2014
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski i in., Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony, F. Dubert, M. Jurgowik, M. Marko-Worłowska i in.
Emilia
Rogowska
biologia
I LO 450/2012/2015 Biologia na czasie. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachrowski, Nowa Era
Emilia
Rogowska
biologia
II LO 564/1/2012/2015 Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik i in., Nowa Era
Emilia
Rogowska
biologia
III LO 564/2/2013/2016
564/3/2014
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski i in., Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony, F. Dubert, M. Jurgowik, M. Marko-Worłowska i in.
Emilia
Rogowska
biologia
III G 92/3/2011/2016 Świat biologii 3. Podręcznik dla gimnazjum
Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz, Nowa Era
Emilia
Rogowska
biologia
VII SP 844/4/2017 Puls życia. Podręcznik do biologi dla klasy 7 szkoły podstawowej, Małgorzata Jefimow, Nowa Era
Emilia
Rogowska
biologia
VIII SP 844/3/2018 Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
III G 49/3/2010/2015 Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
VII SP 785/1/2017 Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
VIII SP 785/2/2018 Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
I LO 438/2012/2015 To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
II LO 528/1/2012/2015 To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1, Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Szymońska Joanna, Nowa Era
Iwona Bugajska
chemia
III LO 528/2/2013/2016 To jest chemia. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2, Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Szymońska Joanna, Nowa Era
Ewa Wychowaniec
przyroda
II LO
III LO
637/1/2013
637/2/2013/2015
637/3/2013
637/4/2013
Przyroda. Przedmiot uzupełniający. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Fizyka, Grzegorz F. Wojewoda, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Przyroda. Przedmiot uzupełniający. Część 2. Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Agata Sawicka, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Przyroda. Przedmiot uzupełniający. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 3. Biologia, Agata Duda, Jolanta Holeczek, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Przyroda. Przedmiot uzupełniający. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Część 4. Geografia, Agata Łazarz, Aneta Szczepańska, Sławomir Sobotka, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Radosław Utnik
podstawy przedsiębiorczości
I LO ---------- Nauczyciel nie korzysta z żadnego podręcznika wskazanego w wykazie.
Zajęcia w oparciu o materiały zaproponowane przez nauczyciela w trakcie zajęć
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Art. 22aa.
Radosław Utnik
ekonomia w praktyce
II LO ---------- Brak podręcznika w wykazie.
Zajęcia w oparciu o materiały zaproponowane przez nauczyciela w trakcie zajęć
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Art. 22aa.
Jacek Maciejewski
zajęcia techniczne
     
Mariusz Dymek
edukacja dla bezpieczeństwa
VIII SP 846/2017 Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Jarosław Słoma, Nowa Era Spółka z o.o.
Mariusz Dymek
edukacja dla bezpieczeństwa
III G 193/2009 Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum, Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała, Nowa Era Spółka z o.o.
Mariusz Dymek
edukacja dla bezpieczeństwa
I LO 411/2012 Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Izabela Pazdan
wychowanie fizyczne
VII SP
LO
---------- --------------------------------------
Nadine Kinczel
wychowanie fizyczne
VII SP
III G
---------- --------------------------------------
Piotr Kopeć
wychowanie fizyczne
SP
G
LO
---------- --------------------------------------
Prowadzący
rodzaj zajęć
Klasa Numer ewidencyjny Podręcznik (autor, tytuł)

Pozostałe podręczniki:

Skan listy podręczników umieszczonych w tabeli na stronie

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!