TERAPIA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2018/2019

Zespół Diagnostyczno - Reedukacyjny

Nasz kontakt mailowy:

 • Kontakt mailowy:

Zapraszamy do współpracy, co znaczy że:

 • można u nas uzyskać indywidualne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne przydatne podczas dokonywania doboru testów według indywidualnej potrzeby, np. Testu Predyspozycji Zawodowych (szczególnie polecamy uczniom klas 3 LO i Gimnazjum oraz Szkoły podstawowej);
 • zapraszamy do współpracy, ponieważ możemy pomóc w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz terapeutycznych.

Ponadto:

 • zajmujemy się terapią pedagogiczną dla osób z dysleksją, dysgrafią oraz dysortografią;
 • zapraszamy wszystkich uczniów z dyskalkulią do udziału w specjalnym programie dla uczniów z problemami matematycznymi;
 • nasz logopeda może pomoc w różnych trudnościach z wymową, ale również chętnie popracuje nad emisją głosu i przygotowaniem prezentacji będącej częścią egzaminu z języka polskiego;
 • zapraszamy wszystkich uczniów mających problemy z koncentracja uwagi, trudnościami szkolnymi, itd. do udziału w terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback;
 • zapraszamy do pracy nad wyrównywaniem braków edukacyjnych.

Przedstawimy się:

 • Ela Kucińska - terapeuta pedagogiczny, terapeuta metody Tomatisa, koordynuje Zespołem Diagnostyczno - Reedukacyjnym;
 • Agnieszka „Mewa” Górska - instruktor terapii Biofeedback, opieka pedagogiczna ośrodka, edukator seksualny;
 • Ewa Dymecka - terapeuta pedagogiczny, badanie potrzeb edukacyjnych (testy, diagnoza…), badanie predyspozycji zawodowych;
 • Katarzyna Wasiłowska - terapeuta pedagogiczny, wyrównywanie braków, matematycznych i nie tylko;
 • Katarzyna Kołodziejczyk - terapeuta pedagogiczny, bada potrzeby edukacyjne (testy, diagnoza…);
 • Barbara Żak - instruktor Biofeedbak i opieka pedagogiczna;
 • Katarzyna (Marysia) Rżanek - sprawuje opiekę pedagogiczną nad podopiecznymi ośrodka i jest edukatorem seksualnym;
 • Katarzyna Woś - zajmuje się uczniami z problemami w uczeniu matematyki, terapeuta pedagogiczny;
 • Aneta Gajewska-Zapiec - terapeuta pedagogiczny, logopeda oraz osoba, która pomoże w zaległościach z języka polskiego, przygotuje do prezentacji, popracuje nad emisją głosu.

Nasze wcześniejsze działania

DYSKALKULIA:

Program terapeutyczny dla dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym z dyskalkulią - na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

 1. Wejście do pracy Elżbiety Kucińskiej:

Praca została napisana pod pod kierunkiem dr Ewy Matczak.

REWALIDACJA:

Staramy się naszą wiedzę i możliwości wykorzystać wychodząc naprzeciw młodym rodzicom, wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

 1. Zostały zorganizowane spotkania dla młodych rodziców. Krótka charakterystyka programu znajduje się pod poniższym wejściem:
 2. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zaczął działać bank ubrań i rzeczy dla dzieci i ich matek:

BIOFEEDBACK

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

 1. Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:

TOMATIS:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

 1. Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:

GÓRA         START        

©2007-2017 Łukasz Ługowski, 2017-2018 Artur Lutarewicz, 2018-2019 Daria Cmiel, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”.
Wykonanie:
Licencja Creative Commons - zdjęcia, rysunki i obrazy należą do uczniów i pracowników MOSu „KĄT”.
Podziękowania: Uczniowie, nauczyciele & „KĄTowi” przyjaciele!