Komisja Przyjęć do Hostelu

  • Na komisję przyjęć ma prawo przyjść każdy, kto jest uczniem LXXXV LO "KĄT" lub Gimnazjum nr 138 "KĄT" i wychowankiem MOS "KĄT".
  • Każdy z kandydatów przechodzi rozmowę kwalifikacyjną z wychowawcami pracującymi w Hostelu.
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30) pierwszeństwo mają osoby mieszkające poza Warszawą.
  • Przyjmowane są także osoby mieszkające w Warszawie, które ze względu na trudną sytuację domową w domu tym mieszkać nie mogą.
  • W Hostelu mają prawo mieszkać również osoby, dla których to miejsce ważne jest ze względów terapeutycznych, np. przyjmujemy na prośbę psychologów, którzy prowadzą terapię danej osoby.
  • Osoby, które mieszkały w Hostelu w zeszłym roku szkolnym i przez cały ten czas nie było co do ich funkcjonowania żadnych zastrzeżeń, od nowego roku szkolnego przyjmowane są bez rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, do których zastrzeżenia owe były mogą być przyjęte ale zostaje z nimi zawarty kontrakt na ich pobyt w Hostelu.
  • W przypadku osób niepełnoletnich rodzice (lub opiekunowie) muszą wyrazić pisemną zgodę na pobyt ich dziecka w Hostelu.
  • Pierwsza komisja przyjęć odbywa się dnia 1 września a kolejne raz w miesiącu o ile w Hostelu są wolne miejsca.
  • W wyjątkowych sytuacjach do Hostelu przyjęta może być osoba, która odbyła rozmowę tylko z kierownikiem Hostelu (tzw nocleg interwencyjny).

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”